ویروس کرونا

اخبار و مقالات مرتبط با ویروس کرونا
جدیدترین مقالات و اخبار پیرامون ویروس کرونا را در سایت مجله سلامتی ایران بخوانید.

 • حوادثآمار جهانی کرونا؛ نیوزیلند رکورددار مبتلایان و فوتی‌های روزانه

  آمار جهانی کرونا؛ نیوزیلند رکورددار مبتلایان و فوتی‌های روزانه

  آفتاب‌‌نیوز : بنابر اعلام جدول جهانی ورلداُمتر همچنین نیوزیلند با ثبت چهار فوتی و بیش از ۵۰۰ ابتلای جدید، بالاترین آمار مبتلایان و تلفات کرونایی را در ۲۴ ساعت گذشته گزارش کرده‌ است. بنابر داده‌های جدول مذکور که از تاریخ ۲۹ ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی ثبت آمار رسمی کرونایی را آغاز کرده است، تاکنون مجموع مبتلایان به این بیماری در دنیا به ۶۹۱ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۴۵۱ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۹۰۲ هزار و ۱۷۶ بیمار کووید نیز تأیید شده است. آمریکا همچنان با ثبت بیش از ۱۰۷ میلیون ابتلا و بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار فوتی به ترتیب رکورد ابتلا و مرگ‌های کرونایی را در کل دنیا دارد. پس از ایالات متحده، دو کشور هند و فرانسه با عبور از ۴۰ میلیون ابتلا، به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به لحاظ آمار کل مبتلایان اشغال کرده‌اند و همچنین در فهرست آمار فوتی‌های این بیماری در حال حاضر بعد از آمریکا، برزیل با بیش از ۷۰۰ هزار فوتی و هند با بیش از ۵۰۰ هزار فوتی، بیشترین مرگ‌ و میر کرونایی را به ثبت رسانده‌اند. در اروپا نیز روسیه با ثبت بیش از ۳۹۹ هزار فوتی، بالاترین آمار مرگ‌های کرونایی در این …

  بیشتر بخوانید »
 • حوادثآمار جهانی کرونا؛ بیش از ۲۳۰۰ ابتلای جدید در شبانه‌روز گذشته

  آمار جهانی کرونا؛ بیش از ۲۳۰۰ ابتلای جدید در شبانه‌روز گذشته

  آفتاب‌‌نیوز : بنابر اعلام جدول جهانی ورلداُمتر همچنین آمریکا با ثبت ۱۰ فوتی و بیش از ۱۰۰۰ ابتلای جدید، بالاترین آمار مبتلایان و تلفات کرونایی را در ۲۴ ساعت گذشته گزارش کرده‌ است. بنابر داده‌های جدول مذکور که از تاریخ ۲۹ ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی ثبت آمار رسمی کرونایی را آغاز کرده است، تاکنون مجموع مبتلایان به این بیماری در دنیا به ۶۹۱ میلیون و ۷۹۶ هزار و ۹۵۷ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۹۰۱ هزار و ۸۳۵ بیمار کووید نیز تأیید شده است. آمریکا همچنان با ثبت بیش از ۱۰۷ میلیون ابتلا و بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار فوتی به ترتیب رکورد ابتلا و مرگ‌های کرونایی را در کل دنیا دارد. پس از ایالات متحده، دو کشور هند و فرانسه با عبور از ۴۰ میلیون ابتلا، به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به لحاظ آمار کل مبتلایان اشغال کرده‌اند و همچنین در فهرست آمار فوتی‌های این بیماری در حال حاضر بعد از آمریکا، برزیل با بیش از ۷۰۰ هزار فوتی و هند با بیش از ۵۰۰ هزار فوتی، بیشترین مرگ‌ و میر کرونایی را به ثبت رسانده‌اند. در اروپا نیز روسیه با ثبت بیش از ۳۹۹ هزار فوتی، بالاترین آمار مرگ‌های کرونایی در این …

  بیشتر بخوانید »
 • حوادثآمار جهانی کرونا؛ مجموع مبتلایان و فوتی‌ها در ۲۴ ساعت گذشته

  آمار جهانی کرونا؛ مجموع مبتلایان و فوتی‌ها در ۲۴ ساعت گذشته

  آفتاب‌‌نیوز : بنابر اعلام جدول جهانی ورلداُمتر همچنین آمریکا با ثبت چهار فوتی و بیش از ۱۰۰۰ ابتلای جدید، بالاترین آمار مبتلایان و تلفات کرونایی را در ۲۴ ساعت گذشته گزارش کرده‌ است. بنابر داده‌های جدول مذکور که از تاریخ ۲۹ ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی ثبت آمار رسمی کرونایی را آغاز کرده است، تاکنون مجموع مبتلایان به این بیماری در دنیا به ۶۹۱ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۲۴۰ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۸۹۹ هزار و ۷۱۵ بیمار کووید نیز تأیید شده است. آمریکا همچنان با ثبت بیش از ۱۰۷ میلیون ابتلا و بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار فوتی به ترتیب رکورد ابتلا و مرگ‌های کرونایی را در کل دنیا دارد. پس از ایالات متحده، دو کشور هند و فرانسه با عبور از ۴۰ میلیون ابتلا به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به لحاظ آمار کل مبتلایان اشغال کرده‌اند و همچنین در فهرست آمار فوتی‌های این بیماری در حال حاضر بعد از آمریکا، برزیل با بیش از ۷۰۰ هزار فوتی و هند با بیش از ۵۰۰ هزار فوتی، بیشترین مرگ‌ و میر کرونایی را به ثبت رسانده‌اند. در اروپا نیز روسیه با ثبت بیش از ۳۹۹ هزار فوتی، بالاترین آمار مرگ‌های کرونایی در این …

  بیشتر بخوانید »
 • حوادثآمار جهانی کرونا؛ آمریکا رکورددار فوتی‌ها و مبتلایان روزانه

  آمار جهانی کرونا؛ آمریکا رکورددار فوتی‌ها و مبتلایان روزانه

  آفتاب‌‌نیوز : بنابر اعلام جدول جهانی ورلداُمتر همچنین آمریکا با ثبت ۹ فوتی و بیش از ۱۰۰۰ ابتلای جدید، بالاترین آمار مبتلایان و تلفات کرونایی را در ۲۴ ساعت گذشته گزارش کرده‌ است. بنابر داده‌های جدول مذکور که از تاریخ ۲۹ ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی ثبت آمار رسمی کرونایی را آغاز کرده است، تاکنون مجموع مبتلایان به این بیماری در دنیا به ۶۹۱ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۹۲۵ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۸۹۸ هزار و ۴۴۵ بیمار کووید نیز تأیید شده است. آمریکا همچنان با ثبت بیش از ۱۰۷ میلیون ابتلا و بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار فوتی به ترتیب رکورد ابتلا و مرگ‌های کرونایی را در کل دنیا دارد. پس از ایالات متحده، دو کشور هند و فرانسه با عبور از ۴۰ میلیون ابتلا به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به لحاظ آمار کل مبتلایان اشغال کرده‌اند و همچنین در فهرست آمار فوتی‌های این بیماری در حال حاضر بعد از آمریکا، برزیل با بیش از ۷۰۰ هزار فوتی و هند با بیش از ۵۰۰ هزار فوتی، بیشترین مرگ‌ و میر کرونایی را به ثبت رسانده‌اند. در اروپا نیز روسیه با ثبت بیش از ۳۹۹ هزار فوتی، بالاترین آمار مرگ‌های کرونایی در این …

  بیشتر بخوانید »
 • حوادثآمار جهانی کرونا؛ آمریکا رکورددار مبتلایان روزانه

  آمار جهانی کرونا؛ آمریکا رکورددار مبتلایان روزانه

  آفتاب‌‌نیوز : بنابر اعلام جدول جهانی ورلداُمتر همچنین آمریکا و آذربایجان هر کدام با ثبت یک فوتی در ۲۴ ساعت گذشته تنها کشورهایی بوده‌اند که تلفات کرونایی داشتند و آمریکا نیز با بیش از ۱۰۰۰ مبتلای جدید، بیشترین تعداد ابتلا را گزارش کرده‌ است. بنابر داده‌های جدول مذکور که از تاریخ ۲۹ ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی ثبت آمار رسمی کرونایی را آغاز کرده است، تاکنون مجموع مبتلایان به این بیماری در دنیا به ۶۹۰ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۹۱۷ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۸۹۵ هزار و ۹۱۳ بیمار کووید نیز تأیید شده است. آمریکا همچنان با ثبت بیش از ۱۰۷ میلیون ابتلا و بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار فوتی به ترتیب رکورد ابتلا و مرگ‌های کرونایی را در کل دنیا دارد. پس از ایالات متحده، دو کشور هند و فرانسه با عبور از ۴۰ میلیون ابتلا به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به لحاظ آمار کل مبتلایان اشغال کرده‌اند و همچنین در فهرست آمار فوتی‌های این بیماری در حال حاضر بعد از آمریکا، برزیل با بیش از ۷۰۰ هزار فوتی و هند با بیش از ۵۰۰ هزار فوتی، بیشترین مرگ‌ و میر کرونایی را به ثبت رسانده‌اند. در اروپا نیز روسیه با ثبت …

  بیشتر بخوانید »
 • اقتصادیویروس کرونا

  نحوه دریافت شماره شبا بانک ملت از وبسایت

  نحوه دریافت شماره شبا بانک ملت از وبسایت این شماره برای انجام عملیات انتقال وجه با استفاده از سامانه پایا و ساتنا مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به کاربرد شماره شبا، آشنایی با روش ، برای کاربران این بانک ضروری است. چراکه با استفاده از شماره شبا می‌توانند تراکنش‌های بین‌المللی و بین‌بانکی را با سرعت و امنیت بالا انجام دهند. اجزای تشکیل دهنده شماره شبا بانک ملت شماره شبا در تمام ازجمله بانک ملت دارای ۲۶ کاراکتر است که برای یکپارچه سازی حساب های بانکی و قراردادهای مالی تعریف و تبیین شده است. ممکن است به نظر بیاید که ساختار شماره شبا بسیار پیچیده است، اما باید بدانید که اجزای تشکیل دهنده شماره شبا شامل چند بخش می شوند که هر یک از ارقام گوناگونی تشکیل شده اند. بخش اول: اولین بخش از شناسه شبا از دو حرف انگلیسی IR تشکیل می‌شود که برای شناسه شبا بانک های ایرانی نشان دهنده کد کشور است. این کد برای شناسه شبا کشور های دیگر متفاوت است. بخش دوم: ارقام کنترلی که پس از حروف انگلیسی قرار می گیرند، دو عدد هستند و با توجه به الگوریتم های صحت ساختار و اعتبار سنجی در ساختار شبا قرار می گیرند. محاسبه این اعداد …

  بیشتر بخوانید »
 • بین المللجدیدترین تحقیقات از ردیابی منشا ویروس کرونا

  جدیدترین تحقیقات از ردیابی منشا ویروس کرونا

  نشت آزمایشگاهی اماکن‌پذیر نیست؛ مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های چین گفت: تحقیقات جدید نتایج مرحله اول مطالعات مشترک چین و سازمان جهانی بهداشت در مورد ردیابی منشأ کووید-۱۹ را تایید کرده است. به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری آنا، شن هونگ‌بینگ، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های چین گفت: تحقیقات جدید نتایج مرحله اول مطالعات مشترک چین و سازمان جهانی بهداشت در مورد ردیابی منشأ کووید-۱۹ را تایید کرده است. شن گفت: «از زمان شیوع کووید-۱۹، ما به طور فعال با سازمان جهانی بهداشت در ارتباط و همکاری بوده‌ایم و ازاین سازمان دعوت کرده‌ایم تا کارشناسان بین‌المللی را برای انجام مطالعات مشترک در مورد ردیابی منشأ SARS-CoV-۲ در چین بفرستد. پس از پایان مرحله اول مطالعات مشترک، چین به اشتراک گذاری نتایج تحقیقات خود با جامعه علمی بین المللی ادامه داد و یافته‌های پژوهشی در مجلات دانشگاهی در داخل و خارج از کشور منتشر شد». محققان مرکز سی‌دی‌سی چین نسخه جدید تجزیه و تحلیل ویروس کووید را که در بازار غذا‌های دریایی هونان جمع آوری شده بود در مجله علمی نیچر منتشر کردند. این داده‌ها در پایگاه «ابتکار جهانی برای به اشتراک گذاشتن همه داده‌های مربوط به آنفلوآنزا» (GISAID) قبل از انتشار رسمی به اشتراک گذاشته شده …

  بیشتر بخوانید »
 • استان هابرگزاری ۱۹۲ جلسه دادرسی الکترونیکی در دادسراهای البرز

  برگزاری ۱۹۲ جلسه دادرسی الکترونیکی در دادسراهای البرز

  ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ۱۳:۲۸:۳۳ | | کد خبر: ۱۴۳۵۷۲۹ ارسال به دیگران | پرینت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تشریح اقدامات انجام شده در زمینه توسعه دادرسی الکترونیکی، گفت که فقط در دی ماه، ۱۹۲ جلسه دادرسی به صورت الکترونیکی برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری مجله سلامتی ایران از استان البرز، حسن مددی ظهر یکشنبه با اشاره به تببین سیاست های دادگستری کل استان به منظور افزایش موارد دادرسی الکترونیکی گفت: برگزاری جلسات دادرسی‌ها به صورت الکترونیکی در چارچوب پروتکل های ابلاغی و تلاش برای حفظ سلامتی همکاران قضایی، اداری و اصحاب دعوا در شرایط شیوع ویروس کرونا یکی از تاکیدات رئیس کل دادگستری استان البرز بود که زیرساخت های مرتبط بر اساس دستورالعمل های ابلاغی قوه قضائیه ایجاد شد.  مددی با اشاره به اینکه توسعه دادرسی الکترونیک به منظور شکل گیری دستگاه قضایی هوشمند یکی از گام‌های مهم است تصریح کرد: بدین منظور و با توجه به ظرفیت قانونی موجود در اجرای مفاد ماده  659 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین با هدف جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوی به خصوص زندانیان، با همکاری معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان البرز و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی استان البرز، سیستم ویدئو کنفرانس جهت ارتباط …

  بیشتر بخوانید »
 • استان ها12

  سفال‌های بازآفرینی شده را به خانه‌های مردم برده‌ایم/ سرمایه اولیه کارم پول توجیبی‌ام بود

  به گزارش خبرگزاری مجله سلامتی ایران از استان البرز، در گیرودار نبود فرصت‌های شغلی مناسب در کشور بسیاری از جوانان مهاجرت و اشتغال در سایر نقاط کشور را بر ماندن ترجیح می‌دهند، اما هستند دختران و پسران جوانی که مانده‌اند و با پشتکار و همتی مثالزدنی کسب و کاری راه انداخته اند وکارآفرینی کرده‌اند. این روزها، مساله شغل و کسب درآمد (‌البته از نوع قانونی و حلال) دغدغه بسیاری از افراد به خصوص جوانان شده است. برخی جوان‌ها معتقدند کار مناسبی برای آنها وجود ندارد و برای راه اندازی یک کسب و کار شخصی، نیاز به سرمایه و … است. خانم حسینی اما یکی از جوانانی است که توانسته از سد مشکلات عبور کند و با ممارست و تلاش در مسیری ارزشمند گام بردارد. زهره حسینی که ساکن شهرستان نظرآباد استان البرز است، بعداز سپری نمودن تحصیلات خود در رشته باستان شناسی و روی آوردن به ساخت سفال با نقش و نگاره‌های پیش از تاریخ، یک کارآفرین موفق است که به طور مستقیم و غیر مستقیم افراد زیادی را مشغول به کار کرده است. با او به گفتگو نشسته‌ایم تا از زندگی خود و فراز و نشیب‌های پیش رو‌، برایمان روایت کند. معرفی جوانان نخبه و کارآفرین یکی از وظایف …

  بیشتر بخوانید »
 • ورزشیویروس کرونا

  رکورد بیشترین برد متوالی در فوتبال

  رکوردداران بیشترین برد متوالی در میان باشگاه های اروپایی در ادامه نقد و بررسی نتایج زنده ورزشی و با شکست لیورپول مقابل واتفورد، رکورد بردهای متوالی قرمزها در لیگ برتر در عدد 18 متوقف شد و یورگن کلوپ نتوانست رکورد پپ گواردیولا را بشکند. بنفیکای پرتغال در بین سال های 1971 تا 1973 با کسب 29 برد متوالی در مسابقات لیگ، همچنان رکورددار بیشترین برد متوالی در میان باشگاه های اروپایی است. جیمی هاگان مربی انگلیسی بنفیکا نقش بسزایی در ثبت این رکورد داشت، در حالی که اوزه بیو ستاره آن تیم بود. برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق پرسپولیس نیز با کسب 28 برد به همراه دینامو زاگرب می توانست پس از 34 سال رکورد بنفیکا را بشکند، اما در قدم آخر ناکام ماند. پپ گواردیولا در سه لیگ رکورددار کسب برد متوالی است. وی در بوندسلیگا (19)، لیگ برتر (18، مشترکاً با یورگن کلوپ) و لالیگا (16، مشترکاً با زین الدین زیدان) رکورددار است. روبرتو مانچینی در سری آ (17) و لئوناردو ژاردیم در لیگ 1 (16) رکورددار هستند. نام باشگاه             تعداد برد             سال       مربی      ستاره ها بنفیکا (پرتغال)      29        1971/73           جیمی هاگان          اوزه بیو آرتور ژرژ ویتور باپتیستا تونی اولیویرا دینامو …

  بیشتر بخوانید »