عمومی

پایه رای دادن بر تخصص استوار است، اعتبار نماینده تخصص اوست!

لذا دو مطلب در اینجا مهم قلمداد می شود؛ اول تخصص نماینده مورد بحث که حتما نه بصورت ظاهری بلکه دقیق داشته باشد !!! و دوم آنکه حصول کامل و آگاهی کامل و کنترل شده آن توسط رای دهنده و رسیدن به یقین که همان وادی تخصصی رای دهنده فرض می شود.

مجلس شورای اسلامی یکی از دو رکن قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران است. مجلس دو وظیفه اصلی به عهده دارد: تقنین و نظارت. مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و صد البته لیست مفصلی از وظایف و اختیارات متنوع دیگر.

حال با توجه به همین مقدمه کوتاه می شود دریافت که نقش نمایندگان و مجلس چه نقش سنگینی بر اتفاقات روزمره آحاد مردم و کشور دارد. دقت به دو کلمه کلیدی؛ تقنین و وضع قوانین و نظارت در اینجا اساسی است.

در همین وادی، اگر نمایندگان بر اساس سوابق تخصصی “محکم” و دانش و تحصیلات اکادمیک “محکم” و به روز دنیا در تخصص لازم، انتخاب شوند باید امیدوار بود که چنین مجلسی در همان دو بُعد یاد شده به خطا نخواهد رفت، و حاصل آن وضع و نظارت بر قوانین مفید براساس علم روز و درک مطلوب از دنیای پیچیده کنونی در جهان و داخل خواهد بود. یکی از مشکلات اصلی در کشور همین عملکرد غیر تخصصی است، بقیه قابل اصلاح است.

لذا، تصور می کنم چنانچه پس از نهایی شدن کلیه نامزدها، وزارت محترم کشور سوابق هریک از کاندیدها را بر اساس کمسیون های مورد علاقه داوطلب (عمران، صنعت، اقتصاد، کشاورزی و …) در لیستی الکترونیکی/انترنتی در کنار هم قرار دهد تا خود مردم بر اساس اطلاعات هر یک از داوطلبان و مقایسه دقیق مدارک و تجارب آنها در قالب داده های کنترل شده برای آن کمیسیون خاص ! بررسی و سپس رای دهند، بدون هیچ تردیدی مشارکت زیاد خواهد شد. بدین صورت رای دهندگان خود منتخبین واجد شرایط خود را از میان تمامی کاندیدها بر اساس تخصص و کمسیون های مربوطه انتخاب و در روز انتخابات با خیالی مطمینتر در برگه های رای وارد خواهند کرد.

بدون شک چنانچه رای دهنده امکان مقایسه را از قبل داشته باشند نیازی نخواهند داشت تا به لیستی که حقیقتا تعداد زیادی از کاندید های محترم آن لیست را نمی شناسند رای دهند. مطمئنا استقبال عمومی از این نوع انتخابات بسیار زیادتر خواهد بود. ان شاءالله

“محکم” در این متن = کنترل و مقایسه شده و دارای سندیت و اعتبار کیفی و کمی می باشد و نه صرفا بر اساس مدارک ساختگی.

* استاد نمونه کشور