اجتماعی

پایش مداوم انبارهای نگهداری مواد غذایی و آشامیدنی از سوی سازمان غذا و دارو

دارو, سازمان غذا و دارو, مواد غذایی

سرپرست اداره کل امور فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: انبارهای نگهداری مواد غذایی و آشامیدنی به صورت مستمر ارزیابی و شرایط بهداشتی انبارش در آنها کنترل و رتبه‌بندی می‌شود.

به گزارش مجله سلامتی ایران، دکتر عبدالعظیم بهفر با اشاره به اینکه وفق قانون موارد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، نظارت بر مراکز نگهداری و سردخانه‌ها مشمول اخذ مجوزهای بهداشتی است، گفت: اداره کل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی با هدف کنترل شرایط بهداشتی در مراکز نگهداری مواد و فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، پس از بازنگری حداقل ضوابط فنی بهداشتی انبارهای نگهداری فرآورده‌های غذایی و بهداشتی در ۱۳۹۳، به صورت مستمر اقدام به ارزیابی شرایط بهداشتی انبارش در مراکز مذکور و رتبه‌بندی آنها می‌کند.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، وی افزود: در صورت عدم رعایت شرایط قابل قبول سازمان غذا و دارو در انبارهای مواد خوراکی و یا آشامیدنی مطابق با قانون برخورد خواهد شد.

به گفته وی، نظارت بر رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی در انبارها و مراکز نگهداری فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی به منظور کنترل و حفظ سلامت محصولات و در پی آن سلامت جامعه ضروری است و بخش مهمی از زنجیره تامین غذا محسوب می‌شود.

انتهای پیام