اجتماعی

ملاقات مردمی رئیس کل محاکم تهران برگزار شد

تهران, ردمی

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ادامه ملاقات‌های مردمی هفتگی خود با هدف رسیدگی به مشکلات مردم و تکریم مراجعین در برنامه ملاقات مردمی مجتمع قضایی شهید بهشتی حضور یافت و ضمن گفت‌‎وگو با مراجعان دستورات لازم را صادر کرد.

به گزارش مجله سلامتی ایران، ربیع‌الله قربانی در جریان ملاقات مردمی در مجتمع قضایی شهید بهشتی، پس از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌های آن‌ها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را در خصوص دقت و تسریع در رسیدگی به مراجع و شعب ذیربط قضایی ابلاغ کرد.

دیدارهای مردمی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به اشکال مختلفی از جمله، ملاقات‌های مردمی و میزهای خدمت هفتگی، بازدیدهای میدانی از مجتمع‌های قضایی و گفت‌وگوی چهره به چهره با همکاران و مراجعان مردمی، دیدار مستقیم و بدون واسطه با مراجعه‌کنندگان در دفتر کار خود، حضور در مساجد و گفت‌وگوی چهره به چهره با مردم برگزار می‌شود.

در این برنامه معاونین قضایی ستادی رئیس کل محاکم در امور نظارت و ارزیابی، امور حقوقی، امور اجرای احکام مدنی و سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی و مدیر دفتر کل محاکم، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران را در پاسخگویی به مراجعان محترم مردمی همراهی کردند.

انتهای پیام