استان ها

حسگری ساخته شده که ویروس‌ها را در مراحل اول بیماری تشخیص می‌دهد

سرماخوردگی, سوئد, طوفان

خبرگزاری مجله سلامتی ایران؛ این ابزار یک حسگر الکترونیکی حالی نانوساختاری از جنس DNA است که می‌تواند با دقت بالا عوامل بیماری‌زا را شناسایی کند. این نانوتوپ در واقع مجموعه‌ای کروی از مواد ژنتیکی بوده که با یک ساختار الکترونیکی ترکیب شده است.

مهدی جوانمرد از محققان این پروژه می‌گوید: «در طول بیماری کرونا، یکی از مواردی که وجود نداشت اما می‌توانست باعث ممانعت از گسترش سریع ویروس شود، یک روش تشخیص کم هزینه بود که می‌تواند افراد آلوده را شناسایی کند، کسانی که علائم بالینی خاصی ندارند. زمانی که فرد به سرفه یا عطسه می‌افتد، حداقل ۲۰ نفر را آلوده کرده است.»

طی ۲۰ سال گذشته، جوانمرد در حال توسعه حسگرهای زیستی بوده است دستگاه‌هایی که اطلاعات مربوط به یک فرآیند زندگی را رصد و انتقال می‌دهند. در طول همه‌گیر کرونا، وی از میزان عفونت‌ها و از مرگ انسان‌ها ناراحت بود. او معتقد بود که باید راهی برای استفاده از حسگرهای زیستی به‌عنوان آزمایشی برای تشخیص سریع بیماری وجود داشته باشد.

همکاری با محمد طیب، دانشجوی دکترا راتگرز و همکاری تحقیقاتی با موسسه کارولینسکا در سوئد و دانشگاه‌های استنفورد و دانشگاه‌های ییل طوفان ذهنی را آغاز کرد.

جوانمرد می‌گوید: «روش ما شامل بهره‌گیری از مواد اسید نوکلئیک ویروسی و قرار دادن آن در داخل یک توپ DNA است که به اندازه کافی بزرگ است که توسط دستگاه اندازه‌گیری سلولی قابل تشخیص بوده در نتیجه، ما می‌توانیم عفونت را در اولین مراحل آن شناسایی کنیم.»

این رویکرد در نمونه‌هایی که از خون و بزاق گرفته شده است کار می‌کند و نشان داده شده است که عفونت‌های اولیه توسط چندین ویروس، از جمله رینو ویروس باعث سرماخوردگی و حتی عفونت‌های باکتریایی مانند سل با این روش قابل تشخیص است.

انتهای پیام/