عمومیکسب و کار

لزوم استفاده از وکیل مواد مخدر کرج گروه وکلای دادکوشا

انواع مواد مخدر

مواد مخدر چگونه دسته بندی می شود؟

مواد مخدر را با توجه به چگونگی مصرف و تأثیر آن در فرد معتاد دسته بندی می کنند. مواد مخدر در ساده ترین دسته بندی به مواد مخدر سنتی و مواد مخدر صنعتی تقسیم می گردد:

 مواد مخدر سنتی

همان گونه که از نام مواد مخدر مذکور معلوم است، بعضی از مواد مخدر مثل تریاک، گل از قدیم کشت و مصرف می شده است و در نتیجه به این نوع از مواد مخدر، مواد مخدر سنتی گفته می شود که از ترکیب و یا تجزیه این مواد، مواد مخدر دیگری به دست می آید.

 مواد مخـدر صنعتی

مواد مخدر صنعتی به موادی گفته می شود که در قرن 20 و 21 در آزمایشگاه ها با استفاده از مواد مخدر سنتی و یا سایر ترکیب های شیمیایی تولید و عرضه شده است. معمولاً قدرت تخریب مواد مخدر صنعتی و آثار جبران ناپذیری که مواد مخدر صنعتی بر روی بدن فرد معتاد بر جا می گذارد و شدت اعتیاد به این مواد چندین برابر مواد مخدر سنتی است، به همین خاصر مجازات حمل، نگهداری، فروش مواد مخدر صنعتی به مراتب سنگین تر است.

اعتیاد, اعدام, ایران

ادله اثبات جرائم مربوط به مواد مخدر

ادله اثبات جرائم مربوط به مواد مخدر به دو دسته هستند.

  • ادله عام
  • ادله خاص

ادله عام یعنی اقرار و شهادت شهود می باشد که این نوع از ادله اهمیت بسیار زیادی در دعاوی کیفری دارند و معمولا یکی از تعیین کننده ترین ادله برای مسیر یک دادرسی هستند.

اما ادله خاص عبارتند از: علم قاضی، قرائن و امارات، کارشناسی و ادله بیوژنتیک.

تفاوتی که این دو نوع ادله از یکدیگر دارند این است که اصولا در جرائم کیفری، ادله عام یکسان می باشند در حالی که نحوه انجام و بکارگیری ادله خاص در خصوص هر جرمی با دیگر جرائم تفاوت  دارد.

خدمات وکیل مواد مخدر کرج برای دفاع از متهم

اثبات بی گناهی فرد متهمی که بدون سابقه می باشد

تخفیف مجازات

تلاش در کاهش مجازات حبس متهم

تلاش در تبدیل مجازات متهم به جزای نقدی

تلاش در اخذ حکم تعلیق مجازات و تعلیق اجرای حکم

تلاش در اثبات جرمی که مشمول مرور زمان شده است . (مجازات عام منتفی شده است)

تبرئه متهم درکلیه مقاطع محاکم مانند دادگاه های بدوی (انقلاب)

تبرئه متهم در مرحله تجدید نظر (دیوان عالی کشور)

تلاش برای قبولی در دیوان عالی کشور در مرحله اعاده دادرسی

تبرئه متهم در مرحله فرجام خواهی

اخذ حکم آزادی مشروط

عفو مقام رهبری

مجازات جرایم مواد مخدر

جرائم مربوط به مواد مخدر به طور کلی به چند دسته کلی تقسیم بندی میشوند که مجازات هریک به تفکیک زیر است.

مجازات تولید و کاشت مواد مخدر

مواد مخدر طبیعی یا شیمیایی از هر نوعی برای مرتبه اول جریمه نقدی، مرتبه دوم جریمه نقدی به همراه ۷۰ ضربه شلاق، مرتبه سوم جریمه نقدی به علاوه ۷۰ ضربه شلاق و تا ۵ سال حبس و در مرتبه چهارم اعدام است.

برای مشاوره با بهترین وکیل مواد مخدر در کرج به وبسایت دادکوشا مراجعه کنید.

مجازات وارد یا صادر کردن موارد مخدر

هرگونه مواد مخدر یا روان گردان تا پنجاه گرم مجازات جریمه نقدی و ۵۰ ضربه شلاق، بین ۵۰ تا ۵۰۰ گرم جریمه نقدی و ۷۰ ضربه شلاق و ۳ سال حبس، بیشتر از ۵۰۰ گرم تا میزان ۵ کیلو جریمه نقدی، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۵ سال حبس و بیش از پنج کیلوگرم اموال شخص مصادره و مجرم به اعدم محکوم می شود.

میزان مجازات نگهداری، حمل یا خرید مواد مخدر

هرگونه مواد مخدر بین ۵۰ تا ۵۰۰ گرم جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق، بین ۵۰۰ تا ۵ کیلوگرم جریمه نقدی، ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال حبس، بین پنج تا بیست کیلو جریمه نقدی، هفتاد و چهار ضربه شلاق و ده سال حبس و در صورت تکرار جرم مصادره اموال مجرم صورت خواهد گرفت.

 مجارات احداث مکانی جهت استعمال مواد مخدر و روان گردان

مجازات جریمه نقدی، ۷۴ ضربه شلاق و تا ۲ سال حبس تعیین می شود. در صورتی که مکان مذکور واحد تجاری، تولید یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات هرگونه پروانه کسب یا موافقت نامه اصولی واحد تا یک سال فاقد اعتبار می شود و در صورت تکرار جرم دولت آن را مصادره خواهد کرد.

 نکته قابل توجه اینکه اگرچه قانون معتادین و استعمال کنندگان مواد مخدر را مجرم نمی داند اما زمانی که عدم تمایل این دسته از افراد به ترک اعتیاد احراز شود مجازاتی تا شش ماه حبس در نظر خواهد شد.

قاچاق مواد مخدر و مجازات کیفری آن

از جمله جرایم کیفری رایج در تمامی کشور ها که عمدتاً سازمان یافته و بین المللی است و علی رغم سود گزاف حاصل از آن مجازات و پیامد های سنگینی را به دنبال دارد، قاچاق مواد مخدر است.

قاچاق مواد مخدر به معنای ورود یا خروج کلیه ی مواد طبیعی و شیمیایی اعتیادآور چه ممنوع و چه مجاز از راه های غیر قانونی است. به علاوه، برخی از این مواد تخدیر کننده نبوده اما ممکن است ایجاد تحرک و توهم نماید.

در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه و مجازاتی که در قانون برای این جرم تعریف شده است خواهیم پرداخت.

به طور کلی قاچاق مواد مخدر در قانون مجازات های سختی را در پی دارد که از جمله آن ها می توان به  اعدام، حبس، جزای نقدی، شلاق، ضبط و مصادره اموال اشاره کرد. با این حال در ادامه مطالب بعدی به صورت جزئی تر به این موضوع خواهیم پرداخت.

جرایم مواد مخدر و اعمال تخفیف و تشدید آن

به طور کلی پرونده های مربوط به مواد مخدر به دو دسته  تقسیم بندی می شود و عوامل مختلفی در خصوص مجازات مجرمین از منظر قاضی رسیدگی کننده  وجود دارد. عواملی همچون”

تشکیل باند و سردستگی گروه توزیع مواد،

استفاده کردن از کودکان و افراد مجنون برای حمل و توزیع،

همراه داشتن سلاح گرم و سرد در هنگام دستگیری

دفعات بالای ارتکاب جرم که موجب تشدید در مجازات خواهد شد.

اما اگر که فرد مرتکب با مقامات قضایی و پلیس مبارزه با مواد مخدر همکاری کرده و دارای عدم سوء سابقه و پیشینه کیفری بود و احساس ندامت داشت دراین صورت تخفیف در مجازات وی اعمال خواهد شد.

در پاسخ به این سوال که آیا جرم مواد مخدر مشمول مقررات تخفیف در مجازات میشود؟ و این تخفیف در حقوق ایران به چه صورت است باید بگوییم با توجه به انواع جرایم مواد مخدر، حکم هر مساله متفاوت است .

برای مثال شرایط اعمال مقررات تخفیف در پرونده کیفری با موضوع جرم ۲۰ گرم تریاک برای مرتکبی که فاقد سابقه کیفری موثر است، متفاوت تر است از مقررات تخفیف برای مرتکبی که دارای سابقه ای بیشتر است و برای مرتبه دوم و بیشتر به ارتکاب فروش مواد مخدر دستگیر شده است.

بنابراین در ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مقررات خاصی در مورد میزان تخفیف مجازات بیان شده  است. طبق این ماده :

دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد، در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد.

درنهایت بصورت کلی میتوان گفت مواردی از قبیل همکاری موثر، نوع و میزان مواد مخدر مکشوفه، حسن رفتار و سابقه مرتکب در زندان، سن بیماری وی و بسیاری از موارد دیگر، در اعمال مقررات تخفیف در مجازات جرایم مواد مخدر‌ موثر میباشد.

بهترین وکیل مواد مخدر کرج

 در موضوع مواد مخدر اعم از مصرف کننده و سازنده وارد کننده و پخش کننده و غیره همه مجرم هستند طبق قوانین مربوطه موارد موجود در مواد مخدر بسیار گسترده هستند. مثلاً مواد ۱ الی ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد میزان مجازات در قاچاق مواد مخدر می باشد و مباحث گسترده‌ای در قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر به خود اختصاص داده است.

با توجه به صنعتی شدن جوامع این ترقی و صنعتی شدن به حیطه مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر وارد شده است در گذشته جرایم مواد مخدر فقط در مورد مواد مخدر سنتی که به روش های خاصی از گیاهان خاص گرفته می‌شد محدود بود اما الان با پیشرفت علم شیمی هر فردی که به این علم مسلط باشند می توانند، به راحتی و مواد مخدر صنعتی مانند: شیشه، کراک، متادون و غیره را تولید کند و حتی با کمترین هزینه می تواند به راحتی تولید کننده یک مواد مخدر صنعتی شود.

کار یک وکیل مواد مخدر کرج چیست؟

البته بیشتر افراد جامعه در این پندار هستند، که اگر ارتکاب این جرم افرادی را اجرا کنند دیگر خود مسئولیت کیفری ندارند، اما غافل از اینکه طبق ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر در هر کس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون اشخاصی را اجرا کند یا به خدمت گمارد یا فعالیت آنها را سازماندهی کند یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذار نماید مجرم محسوب می شود و حتی ممکن است عنوان مجرمانه به او خطاب شود و مجازات اعدام در پیش روی او می باشد.

مجله سلامتی ایران

جدیدترین اخبار روز پزشکی و سلامتی ایران و جهان و در این مجله سلامتی و پزشکی می توانید شاهد بررسی انواع امراض و بیماری های مختلف، شیوه ها و راهکار های درمان، روش های تشخیص بیماری باشید.