اجتماعیکسب و کار

در صورت درخواست طلاق از جانب مرد مهریه تقسیط می‌شود؟

به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد حق دارد هر زمان که بخواهد زن خود را طلاق بدهد. بر همین اساس حق طلاق با مرد بوده و صحت آن مستلزم موافقت زن نیست. در صورتی که زن به طلاق راضی نباشد مرد با استناد به همان ماده 1133 می‌تواند استفاده نماید و به صلاحدید مشاور رأی طلاق سرانجام صادر خواهد شد و هرچند که صراحت ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق را به زوج داده است اما امکان دارد شرایطی که قبلاً در عقدنامه مقرر گردیده در صورت عدم انجام آن شرایط توسط زوجه از ارکان اثبات ادعا به منظور طلاق باشد. در صورتی که پیش از ازدواج زوجه دارای بیماری پنهانی باشد که منجر به نابودی اساس و پایه زندگی شود و آن مرض از سوی شوهر پنهان شده باشد تحت عنوان فریب در ازدواج، طلاق صادر خواهد شد.

اما چنانچه پس از وقوع عقد مواردی پیش آید که در دوران زناشویی باشد دادگاه آن را مورد قبول واقع نمی‌کند لیکن ماده 1133 قانون مدنی باز هم بر قوت خود باقی است.  به جهت طلاق لزومی به تشریفات ویژه ندارد جز آنکه صیغه طلاق بایستی در حضور حداقل دو مرد عادل جاری گردد. طلاق از جانب مرد در صورتی که وکیل نداشته باشد حتماً به جلسه دادرسی، مشاوره و حضور در دادگاه نیاز دارد.

 برای این منظور حامد امیری وکیل باتجریه در امور طلاق در اصفهان آماده خدمت رسانی به مراجعان عزیز در این زمینه و بررسی موضوع تقسیط مهریه در صورت درخواست طلاق از طرف مرد می‌باشد چنانچه در رابطه با این موضوع سوالی دارید پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

ازدواج, الکترونیک, پدر

مراحل و شرایط درخواست طلاق از جانب مرد

زمانی که مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد، ابتدا لازم است دادخواستی (دادخواست طلاق همان دادخواست معمولی بوده که به منظور تمامی دعاوی حقوقی و خانواده مورد استفاده قرار می‌گیرد) مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زن تهیه کند و به یکی از شعب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سپس به دادگاه خانواده ذیصلاح مراجعه کرده و ضمن ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و اخذ ابلاغ تعیین مجتمع قضایی و شعبه و کلاسه پرونده، به شعبه مربوطه رجوع کند و پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه، گواهی عدم امکان سازش را اخذ کند.

 اعتبار گواهی عدم امکان سازش ظرف مدت 3 ماه از زمان قطعیت آن است و با مراجعه به هر کدام از دفاتر رسمی طلاق اقدام به اجرای صیغه طلاق طی مهلت مقرر نماید، در صورت اتمام مهلت ۳ ماه گواهی مربوطه فاقد اعتبار خواهد شد.

اجرای صیغه طلاق بر اساس تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به طور نقدی است به جز در طلاق خلع یا مبارات (به میزان آنچه بذل گردیده) و یا رضایت زن و یا صدور حکم قطعی اعسار زوج از پرداخت حقوق مذکور. در ماده 1133 قانون مدنی آمده است که: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»

طلاق از جانب مرد به صورت غیابی

طلاق از جانب مرد به صورت غیابی دارای همان تشریفات لازم بوده و بایستی اثبات کند که به هیچ وجه آدرس زوجه شناسایی نشده است و در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار آگهی داده شود و سپس رأی غیابی با حق واخواهی و تجدیدنظر و فرجام خواهی در مهلت قانونی برای زوجه وجود خواهد داشت.

شرط تنصیف  دارایی چیست؟

حامد امیری وکیل امور حقوقی اصفهان در جواب این سوال بیان می‌دارد: بر اساس بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، زوجه شرط می‌کند هر زمان طلاق بنا بر تقاضای زوجه نباشد، یعنی طلاق از جانب مرد باشد و بر اساس تشخیص دادگاه درخواست طلاق ناشی از تخلف زوجه از تکالیف زناشویی و یا سوء اخلاق و رفتاری نبوده است، مرد مکلف می‌باشد تا نصف دارایی موجود خود را که در دوران زناشویی با وی کسب کرده است و یا معادل آن را بر اساس نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل کند.

مدارک مورد نیاز برای طلاق از جانب مرد

  1. اصل قباله ازدواج (در صورت نبودن اصل قباله ازدواج بایستی رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.)
  2. اصل شناسنامه زوج
    3.  تصویر کارت ملی زوج

مهریه در طلاق از جانب مرد

در صورتی که طلاق از جانب مرد باشد، موظف می‌باشد مهریه را با دیگر مطالبات مالی به صورت یکجا به زوجه پرداخت کند. بدون پرداخت مهریه امکان طلاق دادن زوجه وجود ندارد مگر با رضایت زوحه و یا اینکه در ازدواج فریب حاصل گردیده باشد. اما چنانچه مرد توانایی مالی نداشته باشد، حق دارد درخواست اعسار و تقسیط از دادگاه نماید.

در صورتی که طلاق از جانب مرد باشد و توان مالی نداشته باشد با شهادت شهود و تهیه یک استشهادیه خواهد توانست اعسار خود را اثبات کند و مهریه را به طور اقساطی پرداخت کند. اعسار و تقسیط مهریه در موقعی امکان‌پذیر است که مرد بخواهد زوجه خود را طلاق بدهد و با در نظر داشتن عدم توانایی خود با معرفی شهود و استشهاد محلی و گواهی حقوق یا درآمد می‌تواند مهریه را از طریق دادگاه تقسیط نماید. در شرایطی که اعسار زوج به اثبات رسد، قاضی دادگاه با در نظر گرفتن موقعیت او نحوه پرداخت را مشخص می‌کند. چنانچه زوج قصد طلاق دختر باکره را داشته باشد نصف مهریه (هر میزان که باشد) به دختر تعلق می‌گیرد.

شرایط پرداخت نفقه و اجرت المثل در طلاق از جانب مرد

 نفقه تا زمان عده تا پس از صدور حکم طلاق از جانب شوهر که صد روز می‌باشد بر عهده زوج است جز آنکه توافق دیگری میان زن و مرد حاصل گردیده باشد و یا برحسب مورد زن دوشیزه باشد و یا سایر مواردی که مستحق دریافت نفقه نباشد. اجرت المثل ایام زوجیت از جانب مرد اینگونه محاسبه می‌گردد که از موقع ازدواج تا طلاق سنوات زندگی مشترک تعیین شده و هر ساله بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری طبق میزان دارایی مرد، موقعیت زن، تعداد فرزندان و سبک زندگی زوجین و از زمان عقد تا طلاق مشخص می‌شود.

مزایای بهره‌گیری از وکیل در طلاق از جانب مرد

در طلاق از جانب مرد و با کمک از یک وکیل متخصص در امور خانواده در اصفهان یا شهرهای دیگر، مزایای زیر وجود دارد:

الف) در جلسه‌های داوری لزومی به حضور زوج نیست.
ب) نحوه پرداخت حقوق زوجه را می‌تواند به وکیل واگذار نماید.
ج) اجرای طلاق بدون حضور زوج و از طریق وکیل صورت می‌گیرد.
د) در هیچ یک از مرحله لزومی به حضور زوج در دادگاه نیست.

حضانت فرزند در طلاق از جانب مرد

در طلاق از جانب مرد، حضانت فرزند پسر تا سن هفت سالگی با مادر و در سن هفت تا پانزده سال قمری با پدر خواهد بود و چنانچه فرزند پسر به پانزده سال قمری رسید حق انتخاب خواهد داشت و فرزند دختر تا سن هفت سالگی با مادر و تا سن نه سال قمری با پدر می‌باشد و پی از نه سال قمری حق انتخاب با دختر می‌باشد جز آنکه   توافق زوجین به صورت دیگری باشد. در شرایطی که بین زوجین جهت حضانت توافقی حاصل نگردد که البته در این راستا قانون حق تقدم را به زوجین داده است، ولی فرزندان دختر و پسر تا هفت سالگی حضانت آنان با مادر و سپس دختر که به سن نه سال تمام رسید حق انتخاب با وی خواهد بود که پدر یا مادر را انتخاب نماید.

بین سن هفت تا نه سال حضانت دختر بر عهده پدر می‌باشد و در رابطه با فرزند پسر پس از سن هفت سالگی تا پانزده سال قمری فرزند پسر حضانت او بر عهده پدر می‌باشد و سپس تا سن هجده سال تمام و تا اتمام تحصیلات عالیه هزینه‌ها بر ذمه پدر می‌باشد جز آنکه توافق زوجین به صورت دیگری باشد.

کلام پایانی

همانطور که بهترین وکیل طلاق در اصفهان در متن مقاله بیان داشت، در صورتی که طلاق از جانب مرد باشد، موظف می‌باشد مهریه را با دیگر مطالبات مالی به صورت یکجا به زوجه پرداخت کند. بدون پرداخت مهریه امکان طلاق دادن زوجه وجود ندارد مگر با رضایت زوحه و یا اینکه در ازدواج فریب حاصل گردیده باشد. اما چنانچه مرد توانایی مالی نداشته باشد، حق دارد درخواست اعسار و تقسیط از دادگاه نماید. در صورتی که طلاق از جانب مرد باشد و توان مالی نداشته باشد با شهادت سه نفر شاهد و تهیه یک استشهادیه خواهد توانست اعسار خود را اثبات کند و مهریه را به طور اقساطی پرداخت کند.

سوالات متداول

  1. شرایط درخواست طلاق از طرف مرد چگونه است؟

در ماده 1133 قانون مدنی شرایط طلاق اینگونه تعریف شده است که “مرد هر زمان که بخواهد حق دارد زن خود را طلاق بدهد. البته بعد از پرداختن کلیه حق و حقوق مالی زوجه.

  1. شرط تنصیف دارایی چیست؟

هر زمان طلاق از جانب مرد باشد و بر اساس تشخیص دادگاه درخواست طلاق ناشی از تخلف زوجه از تکالیف زناشویی و یا سوء اخلاق و رفتاری نبوده است، مرد مکلف می‌باشد تا نصف دارایی موجود خود را که در دوران زناشویی با وی کسب کرده است و یا معادل آن را بر اساس نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل کند.

  1. در صورت درخواست طلاق از جانب مرد مهریه تقسیط می‌شود؟

در صورتی که طلاق از جانب مرد باشد  و توان مالی نداشته باشد با شهادت شهود و تهیه یک استشهادیه خواهد توانست اعسار خود را اثبات کند و مهریه را به طور اقساطی پرداخت کند.

مجله سلامتی ایران

جدیدترین اخبار روز پزشکی و سلامتی ایران و جهان و در این مجله سلامتی و پزشکی می توانید شاهد بررسی انواع امراض و بیماری های مختلف، شیوه ها و راهکار های درمان، روش های تشخیص بیماری باشید.