عمومی

محمد مکارمی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

  • استان: فارس
  • حوزه انتخابیه: شیراز و زرقان
  • شعار انتخاباتی: جوان = تغییر

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری آنلاین با عنوان «با آنلاین انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

محمد مکارمی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات آنلاین در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

فرهنگی متعهد

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

قطعاً در ابتدا شفافیت

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

استفاده از کارشناسان متخصص در آن حوزه و نظارت توسط آنها

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

شفافیت مالی قبل از نماینده شدن نظارت کامل بر نمایندگان

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

یقیناً همکاری سه قوه می‌تواند در پیشبرد اهداف نظام تأثیر بسزایی داشته باشد. مهم‌ترین تجلی گاه این همکاری مردم هستند

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

بی ثباتی، عدم اعتماد بین مردم به نظام، عدم شایسته گزینی

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

حضور در بین مردم هر دو ماه حداقل یکبار و شنیدن صحبت‌های آنها

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

تعهدی که از قبل باید از نماینده گرفته شود و نظارت بر کار نماینده

  • سوالات استانی:

* فارس از جمله استان‌های دارای تنش آبی است. کمبود آب شرب در شیراز، خالی شدن روستاها به دلیل خشکسالی و… از جمله پیامدهای این تنش هستند. برای حل این
معضل چه برنامه‌ای دارید؟

تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و مکانیزه نظارت بر احداث چاه‌های غیر مجاز

* کوه خواری و جاده سازی در منابع طبیعی از جمله معضلات استان فارس است. کوه «سرک» در منطقه کازرون از جمله این کوه خواری‌ها و تغییر کاربری‌ها است ب رای حفظ منابع طبیعی استان فارس چه رویکرد و سیاستی را دنبال خواهید کرد؟

فقط نظارت کامل بر اقدامات ادارات مرتبط و برخورد شدید با متخلفان

* فارس از جمله کانون‌های گردشگری ایران محسوب می‌شود. برای حفظ ابنیه تاریخی فارس و توسعه گردشگری در این استان چه برنامه‌ای دارید؟

تخصیص بودجه جهت ترمیم این اماکن و برگزاری مراسم بیشتر در خصوص معرفی و قدمت و اهمیت ای آثار به مردم

محمد مکارمی