استان ها

غیرحضوری شدن و آغاز با تاخیر مدارس برخی شهرستان‌های آذربایجان شرقی

مجله سلامتی ایران/آذربایجان شرقی به دنبال بارش برف و برودت هوا مدارس برخی از شهرستان‌های آذربایجان شرقی، روز دوشنبه ۷ اسفند ماه غیرحضوری و یا با تاخیر برگزار می‌شوند.

با توجه به برودت هوا؛ فعالیت تمامی مدارس منطقه اسکو«مدارس شهری و روستایی اسکو و شهر جدید سهند» در شیفت صبح و در تمامی مقاطع تحصیلی، با یک ساعت تاخیر، آغاز خواهد شد.

همچنین با توجه به بردوت و سرمای شدید، فعالیت مدارس شهری منطقه کلیبر در تمامی مقاطع و مدارس شهری، روستایی و عشایری بخش آبش احمد با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد و فعالیت مدارس روستایی بخش مرکزی کلیبر در مقطع ابتدایی، غیرحضوری می‌باشد.

با توجه به برودت هوا و سرمای شدید؛ فعالیت مدارس شهری و روستای منطقه سراب در تمامی مقاطع تحصیلی بصورت غیر حضوری می‌باشد.

با توجه به برودت هوا در منطقه ایلخچی، فعالیت مدارس این منطقه، در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهری، روستایی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.                 

به دلیل برودت و سرمای شدید هوا در شهر مهربان، فعالیت‌های آموزشی در  مقطع پیش دبستانی در این منطقه، تعطیل بوده و فعالیت مدارس ابتدایی شهری و روستایی در نوبت صبح و بعد از ظهر بصورت غیرحضوری است. فعالیت مدارس مقاطع متوسطه شهری و روستایی نیز با یک ساعت تأخیر، آغاز خواهد شد.

با توجه به برودت هوا در منطقه هریس، فعالیت مدارس این منطقه در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهری و روستایی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر آغاز می‌شود.

به علت برودت هوا، فعالیت کلیه مدارس شهری و روستایی منطقه نظرکهریزی در تمام مقاطع تحصیلی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر، شروع خواهد شد.

با توجه به برودت شدید هوا، کلیه مدارس شهری و روستایی منطقه میانه در تمامی مقاطع تحصیلی شیفت صبح با ۲ ساعت تاخیر، فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

بعلت یخبندان و  برودت هوا، فعالیت کلیه مقاطع تحصیلی شهری و روستایی منطقه هوراند در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع، خواهد شد.

به دنبال برودت هوا؛ فعالیت مدارس شهری و روستائی کندوان در تمامی مقاطع شیفت صبح با دو ساعت تاخیر، آغاز می‌شود.

فعالیت مدارس شهری و روستائی  این منطقه‌ی کاغذکنان با توجه به سرمای شدید هوا در تمامی مقاطع تحصیلی با دو ساعت تاخیر، شروع خواهد شد.

به دنبال برودت هوا؛ فعالیت مدارس شهری و روستائی مراغه در تمامی مقاطع شیفت صبح با دو ساعت تاخیر، آغاز می‌شود.

به دنبال برودت شدید هوا، مدارس شهری و روستائی صوفیان در تمامی مقاطع تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر، شروع به فعالیت می‌کنند.

با توجه به برودت هوا؛ مدارس شهری و روستایی در تمامی مقاطع تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

با توجه به برودت هوا، مدارس روستایی و شهری  منطقه‌ی شبستر در تمامی مقاطع تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر، شروع بکار خواهند کرد.

به دنبال برودت هوا؛ فعالیت مدارس شهری و روستائی منطقه خواجه در تمامی مقاطع شیفت صبح با یک ساعت تاخیر، آغاز می‌شود.

به گزارش مجله سلامتی ایران به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، در روزهایی که به دلیل برودت هوا آموزش‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود، مدارس برقرار هستند و مدیر و عوامل اجرایی حسب ضرورت و تشخیص مدیر مدرسه موظفند با حضور در محل کار فرایند ارائه آموزش مجازی به دانش‌آموزان‌ را ارزیابی و پایش کنند.

انتهای پیام