استان ها

صدور ۵۷۹ هزار مجوز برخط از طریق درگاه ملی مجوز‌ها طی یک سال

کاغذ, وزارت کشور, وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مجله سلامتی ایران، وزارت اقتصاد اعلام کرد: تعداد کل درخواست‌های صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها از ابتدای آنلاین ماه سال گذشته تا اول آنلاین ماه امسال یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۹۲۱ درخواست بوده است.

بر اساس این گزارش ۵۷۹ هزار و ۹۲۱ درخواست مجوز از ابتدای آنلاین ماه سال گذشته تا ابتدای آنلاین ماه امسال در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت و به‌صورت برخط، بدون حضور و بدون کاغذ صادر شده است. تعداد کل درخواست‌ها در این مدت زمانی یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۹۲۱ درخواست بوده است.

همچنین در دوره مورد بررسی بیشترین درخواست صدور مجوز مربوط به وزارت صمت/اتاق اصناف (پروانه کسب) با ۳۱۴ هزار و ۶۱۶ درخواست و وزارت تعاون (مشاغل خانگی) با ۲۲۲ هزار و ۶۵ مجوز و سپس وزارت جهاد با ۲۳۶ هزار و ۸۸۶ درخواست قرار دارند.

قوه قضائیه با ۱۳ مجوز و شهرداری‌ها با ۳۲ مجوز هنوز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند.

در بین ۲۴ دستگاه، وزارتخانه و سازمان متصل به درگاه ملی مجوزها، وزارت نیرو و وزارت تعاون (مشاغل خانگی) و وزارت نیرو با ۰.۲ درصد تاخیر در صدور مجوز بالاترین شاخص صدور مجوز بدون تاخیر را دارند و وزارت کشور (به جز شهرداری‌ها) با ۵۵.۱ درصد تاخیر در صدور مجوز، در بین دستگاه‌های متصل به درگاه ملی مجوزها، بالاترین میزان تاخیر را داراست. همچنین میانگین تاخیر در صدور مجوز‌ها در بین کل دستگاه‌های متصل به درگاه ملی مجوزها، ۹ درصد بوده است.

انتهای پیام/