اجتماعی

جلوگیری از آسیبهای اجتماعی، از کارکردهای مهم «خانواده»

بنابر اظهارات یک استاد دانشگاه، یکی از کارکردهای اساسی خانواده، جلوگیری از آسیبهای اجتماعی است.

به گزارش مجله سلامتی ایران، دکتر صفی‌الله ملکی در مورد نقش و اهمیت خانواده با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری بیان کرد: خانواده پایه و اساس جامعه است و مهمترین کانون تربیت است که ارزشهای دینی، مذهبی و فرهنگی از طریق آن به فرزندان منتقل می‌شود لذا رابطه مستقیمی بین خانواده و جامعه برقرار است به طوری که هر چه خانواده سالم تر باشد، جامعه سالم‌تر خواهد بود و برعکس آن نیز حاکم است.

وی کارکردهای اجتماعی خانواده را به ۲ صورت جامعه‌پذیری و فرهنگ پذیری تعریف کرد و افزود: خانواده نقش انتقال دهنده ارزش‌ها و فرهنگ به فرزندان را دارد و احساساتی که به فرزندان انتقال داده می‌شود موجب شکل گیری شخصیت فرزندان شده و آینده جامعه نیز بستگی به نوع فرهنگ پذیری و جامعه پذیری فرزندان دارد.

این جامعه شناس یکی از کارکردهای اساسی خانواده را جلوگیری از آسیبهای اجتماعی دانست و تشریح کرد: خانواده نقش بازدارنده و پیشگیرانه دارد و وظیفه والدین نیز آگاهی بخشی در تمامی جنبه‌هاست. منشاء حدود ۴۰ درصد جرائم به خانواده مربوط می‌شود لذا یکی از کارکردهای خانواده کنترل جامعه است. بنابراین باید نقش خانواده در بازدارندگی و پیشگیری از جرائم در اولویت باشد چرا که نقش الگوسازی برای فرزندان را دارد و وظیفه آنها آگاهی بخشی و آموزشهای فرهنگی است.

ملکی در مصاحبه با رادیو با اشاره به بیش آیات قرآن در مورد اهمیت تعلیم و تربیت و خانواده و والدین تصریح کرد: دین در مسئله تربیت و خانواده بی نهایت حساس بوده و به آن تاکید دارد. مسئله زن نیز بسیار حائز اهمیت است و در دین اسلام نیز توجه بسیاری به آن شده است. هر چه خانواده‌ها سالمتر باشند انحرافات و آسیبهای اجتماعی فرزندان کمتر خواهد بود.

این استاد دانشگاه بروز مشکلات را در گذار از جامعه سنتی به مدرن، طبیعی دانست و یادآور شد: در کشور بحران فرهنگی وجود ندارد اما شاهد تعارض فرهنگی هستیم لذا باید قدرت تمییز، تحلیل و تشخیص خانواده‌ها بالا رود تا بتواند نتایج بهتری بگیرد.

وی در پایان گفت: تنها یک ارگان مسئول این حوزه نیست و در کنار آموزش و پرورش سایز ارگانها نیز باید به میدان بیایند. فرهنگسازی صرفا از طریق آموزش کافی نیست بلکه باید قوانین مرتبط با حمایت از خانواده و زنان نیز در جامعه وجود داشته باشد.

انتهای پیام

گروه تحریریه علوم اجتماعی

نویسنده اجتماعی، پژوهشگر و منتقد. بررسی مسائل اجتماعی با ارائه دیدگاه‌های جذاب و منطقی. تعامل با جامعه را از طریق نوشته‌هایم تقویت می‌کنم.