اقتصادی

بیش از ۵.۲ میلیون هکتار اراضی دیم زیر کشت می‌رود

تار, هک

سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)گفت: در سال چهارم اجرای طرح “جهش تولید در دیم‌زارها” ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی دیم زیر کشت می‌روند.

به گزارش مجله سلامتی ایران، عارف نوروزی در مراسم آغاز طرح جهش تولید در دیمزارها در سال زراعی ۱۴۰۲ با بیان اینکه در ستاد اجرایی فرمان امام(ره)،  هدف گذاری‌ها در راستای رونق اشتغال، تامین امنیت  غذایی و دارویی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، خودکفایی، تقویت صادرات و صرفه جویی ارزی است، گفت: طرح جهش تولید در دیمزارها که به صورت مشترک با وزارت جهادکشاورزی تهیه کردیم و مورد موافقت رهبری نیز قرار گرفت و اجرا شد در راستای تحقق این اهداف است.

وی ادامه داد: امسال ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار یعنی  ۹۰ درصد اراضی دیم  تحت پوشش طرح جهش تولید در دیم‌زارها قرار خواهند گرفت. همچنین ۵۵۰ کشاورز درگیر این طرح هستند و حدود ۲ میلیادر دلار  صرفه‌جویی ارزی نیز اتفاق می افتد که این باعث خواهد شد کشور روی پای خود بایستد و خودکفا شود.از طرفی با اجرای این طرح کشاورزان درآمد خوبی نیز خواهند داشت.

سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در پایان گفت: طیف کشت و تنوع محصولات در این طرح قابل توجه بوده و گیاهان دارویی نیز به آن اضافه شده است.

انتهای پیام