آزمایش تشخیص پدر بچه

  • اجتماعیآزمایش تشخیص پدر بچه

    نامشروع آزمایش dna برای اثبات فرزند

    Top of Form آشنایی با انواع نسب فرزند با پدر و مادر خود می‌تواند نسب مختلفی داشته باشد. برای اثبات نسب، ابتدا باید با انواع نسب آشنا شوید، تا بهتر بتوانید برای ادعای خود مدارک مهیا کنید. جهت آگاهی از مشاوره حقوقی رایگان کلیک کنید. هر گاه بین یک زن و مرد نکاح صورت بگیرد و بر اثر رابطه جنسی بعد از نکاح، کودکی متولد شود، این نسب مشروع است. تفاوتی نمی‌کند که نکاح موقت یا دائمی بوده است. در صورتی که زن و مرد قبل از اجرای نکاح رابطه جنسی داشته باشند و پس از تشکیل نطفه، نکاح صورت گیرد، این نوزاد حاصل یک رابطه نامشروع است و نسب نامشروع است. همچنین در صورتی که زن و مرد رابطه‌‌ای بدون نکاح داشته باشند، در واقع رابطه‌‌ای نامشروع داشته باشند، فرزندی که از این رابطه متولد شود، یک نسب نامشروع است و تنها مرد می‌تواند برای فرزند نفقه و شناسنامه در نظر بگیرد. این امکان وجود دارد که رابطه‌‌ای بین زن و مرد شکل بگیرد و با گمان اینکه بین آنها زوجیت وجود دارد، صاحب فرزند شوند، فرزند متولد شده، دارای نسب شبه است که البته قانون دعوی اثبات نسب، این نسب را مشروع اعلام کرده است. شبهه، اقسام مختلفی …

    بیشتر بخوانید »