ماموگرافی دو بعدی و سه بعدی (تو مو سنتز)

این مرکز مجهز به پیشرفته ترین دستگاه ماموگرافی جهان ( دستگاه توموسنتز هالوژیک ) به عنوان اولین مرکز در جنوب کشور می باشد.

مزایای دستگاه ماموگرافی دیجیتال سه بعدی (توموسنتز)

  • تصویر برداری از بافت در زوایای مختلف
  • کاهش فشرده سازی بافت و در نتیجه کاهش درد بیمار
  • نمایش واضح تومور ها
  • استفاده از فیلتراسیون نقره و رادیوم و آلومینیوم جهت کاهش دور اشعه

 

که نتایج آن :

  • تا ۴۱ درصد افزایش نرخ تشخیص سرطان های تهاجمی
  • تا ۴۰ درصد کاهش فراخوان بیمار و تجدید تصویر برداری

 

انجام ماموگرافی دو بعدی و سه بعدی به صورت سالیانه جهت تمام بانوان بالای ۴۰ سال توسط کمیته غربالگری سرطان آمریکا (ACR) حتی بدون هیچ مشکل بالینی مورد تایید می باشد.

اما مزیت انجام ماموگرافی سه بعدی افزایش میزان تشخیص توده های بدخیم پستان تا ۴۱ درصد می باشد لذا در صورت امکان دسترسی به ماموگرافی سه بعدی (توموسنتز) این روش جهت غربالگری ارجح است و در غیر اینصورت ماموگرافی دو بعدی به صورت سالیانه پیشنهاد می شود.

 

غربالگری سرطان سینه در بیمارانی که عمل زیبایی پستان (مامو پلاستی، ماستوپکسی و پروتزسینه) انجام داده اند.

در بیمارانی که تصمیم به انجام عمل زیبایی پستان دارند، در صورتیکه سن بالای ۴۰ سال داشته باشند قبل از انجام عمل جراحی باید یک ماموگرافی پایه انجام بدهند و سپس ۶ ماه پس از انجام جراحی ماموگرافی انجام دهند و بعد از آن مانند سایرین به صورت سالیانه جهت تشخیص سرطان پستان ماموگرافی شوند.

در این بیماران ممکن است پس از انجام ماموگرافی نیاز به انجام سونوگرافی نیز باشد که تشخصی آن بر اساس نمای ماموگرافی و بر عهده پزشک رادیولوژیست می باشد.

در بیماران کمتر از ۴۰ سال یک سونوگرافی از پستان و زیر بغل باید انجام شود و بعد از عمل جراحی تنها در صورت مشکل بالینی نیاز به انجام سونوگرافی مجدد می باشد.