این مرکز مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های رادیولوژی دیجیتال جهت تصویر برداری می باشد.

  • تصویر برداری از قسمت های مختلف بدن( قفسه سینه ، اندام ها و …)
  • تصویر برداری دندان و فک
  • هیسترو سالپینگو گرافی (عکس رنگی از رحم و لوله ها)