3 دهم درصد جمعیت استان بیسواد و یا کم سوادند

به گزارش خبرگزاری مجله سلامتی ایران از قزوین ؛ کبرا جعفر بگلو در مورد وضعیت بیسوادی در استان گفت: تلاشهای ما در راستای منویات و سیاستهای شرکتهای بزرگ مقام معظم رهبری است و ما با ارائه خدمات رایگان سوادآموزی به نوجوانان 10 تا 49 ساله برای ریشه کنی بی سوادی گام برداشته ایم. “

وی گفت: جلسات هیئت حمایت از سوادآموزی اقدامات موثری هستند که به موثرتر شدن برنامه ها کمک می کنند.

این مقام مسئول گفت: امیدواریم با تدوین طرح آزمایشی برای از بین بردن بی سوادی و نظارت بر فعالیت ها در استان نتایج عملی به دست آوریم.

2158148

جعفر بگلو گفت: ادارات ، سازمانها وظیفه تعیین مسئولیتها ، تکمیل پایگاه اطلاعاتی بیسواد و بیسواد ، بررسی پیشرفت برنامه های سوادآموزی ، ثبت و پیشرفت اطلاعات در پایگاه داده ثبت نام ، راههای غنی سازی محیط یادگیری برای افراد بی سواد را در سواد شامل می شود. برنامه ها.

وی افزود: در ارزیابی های انجام شده در 25 محور و شاخص در سال 97 تحسین برانگیز بود ، بهترین در سال 1998 و سال گذشته توانستیم بهترین و ستودنی ترین رتبه را در کشور کسب کنیم.

معاون آموزش و سواد وزیر آموزش و پرورش کازوین گفت: بر اساس سرشماری سال 95 میانگین میزان سواد استان 4/96 درصد بود که از میانگین کشوری بیشتر است و ما استانهای باسواد محسوب می شویم.

ظفر گل گاواد افزود: بر اساس گزارش جشنواره و سواد جشنواره ملی شهید رجایی ، متوسط ​​میزان سواد برای گروه 10 تا 49 ساله ، گروه هدف ، بیش از 99 درصد اعلام شده است.

خبر مرتبط:  تامین و تجهیز بیش از ۲۵۰ تخت درمانی در گیلان طی پیک پنجم کرونا

وی گفت: در سرشماری استان در سال 95 آمار بی سوادی بیش از 21 هزار نفر اعلام شد.

معاون آموزش و سوادآموزی استان کاژین گفت: سال گذشته ، به دلیل ویروس کرونا ، بیشتر فعالیت های نهضت سوادآموزی در فضای مجازی صورت گرفت و آموزش دید.

گرفتن

ظفر بگلو گفت: درمجموع ، حدود 7000 نفر در فعالیت های سوادآموزی ، در پروژه های مکمل و آموزش مهارت ها در مراکز یادگیری محلی شرکت کرده اند.

معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش استان قزوین گفت: با حمایت استاندار برای شناسایی و جذب بیسوادان ، انتظار داریم زمینه را برای آموزش بقیه مردم فراهم کنیم ، بی سوادی در استان وجود دارد.

جعفر بگلو گفت: لازم است بانک اطلاعاتی بیسوادان مناطق مختلف استان با کمک همه افراد تکمیل شود تا پروژه به اتمام برسد.