استان ها

۶۶ هزار مسافر نوروزی در مدارس خوزستان اسکان یافتند

وی گفت: 11 مرکز بهزیستی و هفت کمپ برای اسکان خانواده های فرهنگی در قالب مسافران در ناروج استان خوزستان راه اندازی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در بازدید از اسکان خانواده های فرهنگیان شهرستان شوش بر خدمات رسانی مناسب به مسافران نوروزی از سوی ستاد اسکان آموزش و پرورش تاکید کرد.

وی افزود: مدارس در نظر گرفته شده برای اسکان مسافران نوروزی در شهرستان شوش از وضعیت مطلوبی برخوردار است و میهمانان نوروزی از خدمات این مرکز اقامتی رضایت دارند.

مودت نوروز از مسافران خواست در زمان اسکان و سفر نکات بهداشتی را رعایت کنند تا با مشکل مواجه نشوند.

امین سرخه مدیر آموزش و پرورش شهرستان شونا گزارشی از فعالیت مسافران ناروج در مدارس این شهرستان ارائه کرد.

40 مرکز اقامتی ناروج توسط آموزش و پرورش خوزستان برای مسافران و مهمانان در نظر گرفته شده است.

1200 عامل اجرایی در ستادهای اقامتی استان خوزستان به مسافران نوروزی خدمات رسانی می کنند.

5580 کلاس درس، خانه معلم و مرکز بهزیستی آموزش و پرورش در خوزستان به اسکان مسافران نوروزی اختصاص دارد.

خبر مرتبط:  مهلت ارسال آثار به همایش کتاب سال حوزه تمدید شد