۵۰ هزار مرکز نگهداری کودک در کشور فعالیت دارند

به گزارش مجله سلامتی ایران از مازندران ، علیرضا حاجیان زاده در جلسه شورای معاونین در اداره آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت: تاکنون به کودکان زیر 6 سال از نظر تحصیل در کشورهای توسعه یافته و دوران کودکی توجه کمی شده است. مردم از کودکی دیدگاه آموزشی داشتند.
وی گفت: خوشبختانه با تاکید مقام معظم رهبری ، سیل جدیدی ایجاد شد و منجر به تاسیس سازمان ملی آموزش کودکان در کشور شد.
رئیس آژانس ملی آموزش و پرورش گفت: بیش از هشت میلیون کودک زیر 6 سال در کشور وجود دارد که از این تعداد نزدیک به دو میلیون کودک در مهد کودک و بقیه در خانه هستند. سیاست ما این نیست که کودکان را از والدین خود جدا کنیم زیرا یک مهد کودک خوب آغوش گرم خانواده است. اما برنامه ریزی قاره ما برای همه کودکان زیر شش سال است ، چه در مهد کودک و چه در خانه.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین موارد برای ما تولید محتوا است و در این راستا ما خانواده ها را نیز در نظر گرفته و برای آنها محتوا تولید می کنیم.
حاجیان زاده از وجود 50 هزار مهد کودک و مرکز مراقبت از کودک در کشور خبر داد و گفت: 20 هزار مهد کودک دارای مجوز از سایر نهادها و 30 هزار مهد کودک دارای مجوز آموزش و پرورش هستند. اما اکنون همه مهدکودک ها از نظر ساختار ، محتوا و مجوز تحت نظارت م Instituteسسه ملی آموزش کودکان تحت مدیریت جامع هستند و فعالیت می کنند.
وی گفت: این مدیریت جامع باید راهبردی باشد و مسئولیت سیاست گذاری ، راهنمایی ، پشتیبانی ، صدور گواهینامه و نظارت را بر عهده بگیرد.
حاجیان زاده خاطرنشان کرد: در بحث تولید محتوا ، ما اعتقادی به ارتقای آموزش روانشناسی و اطلاعات روانشناختی نداریم ، اما تمرکز ما بر ارتقای شایستگی و یادگیری است.
او در این کار از خانواده ، رسانه ملی و شرکتهای فرهنگی به عنوان عوامل مثر یاد می کند: در این سازمان روشهای ما تولید محتوا برای کودکان ، آموزش خانواده ها ، آموزش مربیان و ادغام عناصر و سازمانهایی است که با کودکان کار می کنند.

خبر مرتبط:  آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان همدان تا 3 مرداد 1400

48