حوادث

۴ استانی که بیشترین زمینلرزه‌های بزرگتر از ۵ را تجربه کردند

بر اساس مطالعات انجام شده توسط محققان دانشگاه سمنان در زمینه تحلیل لرزه ای به مدت 15 سال، مناطق جنوب شرق و شرق کشور احتمال وقوع بیش از 5 زمین لرزه را بیشتر می کند.

به گزارش مجله سلامتی ایران دکتر تامی از اعضای هیئت علمی دانشگاه سمنان است. امید کریمی امروز در چهارمین سمینار خود با موضوع آمار منطقه ای و کاربردهای آن از اجرای مطالعاتی در زمینه تحلیل منطقه ای داده های لرزه ای ایران به مدت 15 سال از سال 1385 تا 1399 خبر داد. : پردازش و نقشه‌برداری داده‌های لرزه‌ای در طی 15 سال، تحلیل همبستگی منطقه‌ای داده‌های لرزه‌ای ارائه شده است که مدل فضایی مناسبی برای تعیین مناطق با احتمال زلزله بیشتر از 5 و ارائه نقشه‌های پیش‌بینی منطقه‌ای کشور ارائه می‌کند. اهداف این پروژه.

وی بر اساس تحقیقات انجام شده در مناطق مجاور، با تاکید بر اینکه زلزله های مشابهی دارند، گفت: این نوع داده ها با تحلیل همبستگی منطقه ای قابل مدل سازی هستند که در آن پژوهشگران ایرانی و خارجی از سال 2019 تا 2021 تحقیقاتی را انجام داده اند.

کریمی ارائه مدل فضایی مناسب برای تعیین احتمال وقوع زلزله بزرگتر از 5 را در اهداف این پروژه عنوان و یادآور شد: از عرض جغرافیایی و بزرگی زمین لرزه در سال 1385 استفاده شده است. 2020. نتایج تجزیه و تحلیل این داده ها نشان می دهد که توزیع و مکان بیش از 2.5 زمین لرزه به شرح زیر است:

به گفته وی، پراکندگی و مکان یابی بیش از 5 زلزله در 15 سال ایران به شرح زیر است:

خبر مرتبط:  تلاش برای برگزاری اجلاس اورژانس در جنوب کشور در اردوگاه راهیان نور

در این بررسی ها، اعضای هیئت علمی دانشگاه سمنان با بیان اینکه مدل SGLM برای تعیین مناطق کشور با احتمال وقوع زلزله بیش از 5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، گفت: متغیرهای لرزه ای عمق، طول و عرض جغرافیایی با نمونه گیری مناسب و پیش بینی انتخاب شدند. احتمال لرزه‌ای برای هر نقطه از کشور با بیش از 5 احتمال لرزه‌ای.

کریمی خاطرنشان کرد: در نهایت نقشه پیش بینی مکانی و دقت پیش بینی به تصویر کشیده شده است و نتایج تحلیل های مکانی انجام شده در این پروژه حاکی از وجود احتمال بالای زلزله در مناطق جنوب شرق و شرق کشور است. .

اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان گفتند: «کرمان»، «فارس»، «هرمزگان» و «کرمانشاه» چهار استانی هستند که بیش از 5 زلزله را تجربه کرده اند.

انتهای پیام/