۳ پایگاه مدیریت بحران تهران همچنان در اختیار ستادکرونا به عنوان نقاهتگاه

رئیس آژانس پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران با اشاره به ارائه 28 پایگاه مدیریت بحران برای مقابله با ویروس کرونا در تهران ، گفت: در حال حاضر این تعداد فعال است و در صورت لزوم و درخواست وزارت بهداشت ، استنادات بیشتری نیز ارائه می شود. به این شماره اضافه شد

به گزارش مجله سلامتی ایران ، رضا کرمی محمدی گفت: سال گذشته سه پایگاه بحران برای بهبود بیماران کرونا در اختیار ستاد پیشخوان کرونا قرار گرفت اما در موج دوم شیوع ویروس کرونا ، برخی از این پایگاه ها مورد استفاده قرار گرفت.

وی گفت: این پایگاه ها هنوز در اختیار مقرهای کرونا است.

وی در پاسخ به این پرسش که چند داوطلب خانه با دوام و ایمنی در مراکز واکسیناسیون کار می کند ، گفت: بیش از 100000 داوطلب خانگی با دوام آمادگی خود را برای خدمت به عنوان آژانس مدیریت بحران در مراکز واکسیناسیون اعلام کرده اند. در نامه ای ، سازمان اسامی نیروهای داوطلب را به مقر کرونا و فرمانداری تهران اعلام کرد. البته طبق گزارشات ، تنها بخشی از این نیروهای داوطلب فعال هستند.

به گزارش شهر ، کرمی محمدی در پاسخ به این س whetherال که آیا استفاده از امکانات و تجهیزات پایگاه های بحرانی مختص وضعیت بحران منجر به خاتمه آنها می شود یا خیر؟ وی توضیح داد: اکثر وسایل روی پایه در میان مدت پوشیده نیستند ، در حالی که سایر وسایل مانند ماسک ، چادر و … مدام روی تغییر در حین سایش یا پایان کار حساب می شوند. عموماً تجهیزات موجود در پایگاههای مدیریت بحران بر اساس بودجه اختصاص یافته از سوی شورای اسلامی شهر تهران و برنامه تفصیلی مرتباً تعمیر و ارتقاء می یابند.

خبر مرتبط:  آمادگی ناجا برای برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری/ هیچ گونه مشکل امنیتی گزارش نشده است

انتهای پیام