علمی و پزشکی

۳۶.۵ میلیون کودک در جهان آواره هستند

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در بیانیه ای در آستانه روز جهانی پناهندگان در 20 ژوئن اعلام کرد: درگیری ها، خشونت ها و سایر بحران ها در جهان باعث آواره شدن 36 نفر شده است. تا پایان 5 میلیون کودک آواره شدند. در سال 2021، بالاترین رقم از زمان جنگ جهانی دوم.

بر اساس آمار، 13.7 میلیون کودک پناهنده و پناهجو هستند و حدود 22.8 میلیون کودک به دلیل درگیری و خشونت از خانه های خود آواره شده اند.

بر اساس این ارقام، این ارقام شامل کودکانی که به دلیل بحران زیست محیطی آواره شده اند و کودکانی که اخیراً در سال 2022 به دلیل جنگ در اوکراین آواره شده اند، نمی شود.

یونیسف تأکید کرد که افزایش تعداد کودکان آواره به دلیل یک سری بحران ها مانند درگیری های شدید در افغانستان و پیامدهای تأثیرات تغییرات آب و هوایی مانند کنگو یا یمن است. سال گذشته 2.2 میلیون کودک پذیرایی کرد.

در این بیانیه آمده است که حدود یک سوم از کودکان آواره در آفریقا در جنوب صحرای آفریقا، یک چهارم در اروپا و آسیای مرکزی و 13 درصد در خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. یونیسف در بیانیه ای از کشورها خواست تا به تعهدات خود در قبال حقوق کودکان آواره و محافظت از آنها در برابر تبعیض و حمایت یکسان از همه کودکان هر کشوری پایبند باشند.

مجله سلامتی ایران

جدیدترین اخبار روز پزشکی و سلامتی ایران و جهان را در وب سایت ما هر روز منتشر و گزداوری میشود.