۲ عضو هیات علمی علوم پزشکی اهواز در میان دانشمندان یک درصد پراستناد جهان

مجله سلامتی ایران / خوزستان دو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازی به رتبه های درصد بالای دانشمندان جهان پیوستند.

طبق آخرین نتایج سیستم رتبه بندی ESI ، منتشر شده در مه 2021 بر اساس تعداد مراجع به مقالات در مجلات منتخب ، Dr. دکتر علی اکبر بابایی ، استاد بهداشت محیط و استاد روانپزشکی. 1٪ دانشمندان مرجع برتر در سیستم رتبه بندی ESI جهانی انتخاب شده است.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، به گفته دکتر اهواز به روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اشاره می کرد. محمد اسماعیل متلوگ ، استاد اطفال ، دکتر مهدی احمدی مقدم ، استاد بهداشت محیط ، دکتر دکتر مرتضی خفایی ، دانشیار بهداشت عمومی فخر رحیم تالاسمی ، دانشیار مرکز تحقیقات و دکتر کاپور ، دانشیار هموگلوبینوپاتی و جراحی مغز و اعصاب. حسین صفری در سیستم رتبه بندی جهانی ESI به عنوان 1٪ دانشمند مورد استناد فهرست شده است.

تا سال 2020 ، تنها 0.1 درصد از اعضای هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور در لیست دانشمندان برتر قرار خواهند داشت که تا سال 2021 به 9.4 درصد افزایش می یابد. همچنین ، تا سال 2020 ، سهم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ، یکی از دانشمندان برتر پزشکی کشور ، یک درصد بود و تا سال 2021 به 3.7 درصد افزایش یافت.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  دستورات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم برای تسریع در اجرای پروژه های عمرانی