۲۴حکم از عزیزی‌ خادم برای کمیته های مختلف فدراسیون فوتبال – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین و وب سایت فدراسیون فوتبال هند ، اعضای کمیته های مختلف اتحادیه به شرح زیر منصوب شده اند:

چراخداوند خسروی و قاسم کاوستانی به عنوان اعضای کمیته جوانان ، سید شهره موسوی ، احسان اصولی صفر ، علی کرامتعباس حیدر نوری و حمید بیگی ، منصور بكواردی ، جواد شكلكانی ، حسین جعفرزاده آبختی سنجابی به عنوان عضو کمیته استان ، رضا رحمانی به عنوان عضو کمیته فوتسال ، غلامعلی هنرپیشه ، علی طاهری و محمد رضا به عنوان اعضای کمیته قهوه ، بازی جوانمرد و مسئولیت اجتماعی. الماسخاله، فرشاد فلاحت زاده به عنوان عضو کمیته فوتبال ساحلی ، حمیدرجا مههر علی به عنوان عضو کمیته بازاریابی و تلویزیون ، حسین جورگر به عنوان عضو هیئت داوران.

به عنوان بخشی از تصمیم رئیس فدراسیون ، به اعضای کمیته های مختلف ابلاغ شده است: با توجه به تخصص ، تعهد و تجربه ارزشمند شما و تعیین شده به کمیته های پیشنهادی مطابق با ماده 46 اتحادیه فوتبال و تایید شده توسط هیئت مدیره فدراسیون در 12 مه 1400.
ما امیدواریم که شاهد تبلیغات بیشتری از طرف شما و سایر همکاران در جهت مسئولیت در کمیته های جوانان ، فوتبال مجازی موقت ، استان ها ، بازی جوانمردانه و مسئولیت اجتماعی ، فوتبال ساحلی ، بازاریابی و تلویزیون ، داوران باشیم.

خبر مرتبط:  علی نژاد: فدراسیون بدنسازی در مسیر پیشرفت قرار خواهد گرفت - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان