علمی و پزشکی

۲۰۰ هزار نفر شامل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌شوند

معاون پرستاری وزارت بهداشت اعلام کرد: نزدیک به 200 هزار نفر به قانون تعرفه خدمات پرستاری اضافه شده است.

به گزارش مجله سلامتی ایران، دکتر عباس تجسم وی در جلسه هیات علمی دانشکده علوم پزشکی و روسای دانشگاه ها گفت: این قانون در سال 1386 تصویب شد و سال هاست که اجرای آن توسط دولت جدید به تعویق افتاده است.

وی افزود: با حمایت وزیر بهداشت و دولت و مجلس 5000 میلیارد تومان ردیف بودجه برای اجرای قانون تعرفه تعیین شده است. سال آینده این بودجه به سرانه اضافه می شود و براساس یادداشتی با سازمان برنامه، اعتبار برای بیمه خرید خدمت به شرکت بیمه تعلق می گیرد.

عبادی افزود: یک مطالعه آماری بر روی کادر پرستاری کمک کننده در سیاست گذاری و برنامه ریزی برای دانشگاه های علوم پزشکی انجام شده است. بر اساس این آمار ۱۸۷ هزار پرستار در کشور از مقطع کارشناسی تا دکتری داریم.

معاون پرستاری سازمان نظام پرستاری یادآور شد: از این تعداد 65 درصد پرستار اختصاصی، 8 درصد اتاق عمل، 8 درصد ماما، 3 درصد پرستار و کمک پرستار و مابقی بقیه هستند. حدود 54 درصد پرستاران رسمی و پیمانکاری هستند، 46 درصد مابقی شامل 17 درصد برنامه ریزی، 15 درصد پیمانکاری، 3.5 درصد مشروح، نیمی 89 درصد و 8 درصد شرکت هستند.

عبادی با بیان اینکه 76 درصد پرستاران زن و 24 درصد مرد بودند، گفت: 60 درصد پرستاران زیر 10 سال، 30 درصد 11 تا 20 سال و 10 درصد بالای 20 سال بودند.

انتهای پیام/