استان ها

۱۲۲ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستانهای اصفهان بستری هستند

به گزارش مجله سلامتی ایران از اصفهان؛ بر اساس اعلام انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از 22 تا 23 اردیبهشت ماه، 862 بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کردند که از این تعداد 85 نفر به بیماری عروق کرونا ویروس قلب مبتلا شدند. و در این مدت 36 نفر در بیمارستان بستری شدند.

همچنین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 122 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونا ویروس قلب در مراکز درمانی بستری شدند که از این تعداد 23 بیمار در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار گرفتند.

طی 24 ساعت گذشته 36 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونا ویروس قلب از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شدند.

به گزارش نشریه این سازمان، طی 24 ساعت گذشته یک مورد فوتی با تایید بیماری عروق کرونا ویروس گزارش شده است.

همچنین از زمان شروع اپیدمی کرونا، یک میلیون و 464 هزار و 939 بیمار خاص و مشکوک به بیماری عروق کرونا ویروس قلب به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد 488 هزار و 921 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونا ویروس خاص بودند.

از ابتدای شیوع این بیماری، 18 هزار و 381 مورد مشکوک و تایید شده بیماری عروق کرونا ویروس در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فوت کرده اند که از این تعداد 11 هزار و 671 مورد تأیید و 6 هزار و 710 مورد مشکوک به بیماری عروق کرونا ویروس بوده است.

۱۳۹ هزار و ۴۸ بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونا ویروس از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شدند.

خبر مرتبط:  خیز تحولی دانشگاه آزاد مشهد با معرفی ۱۶۰ گروه به رویداد ملی گام دوم