علمی و پزشکی

یک هفته بدون مرگ کرونایی در ۴ استان ایران + جزییات

در یکصد و سیزدهمین هفته از همه گیری کووید 19 در کشور، چهار استان یک هفته بدون فوت کرون و در هفته های اخیر کاهش مرگ و میر مثبت ناشی از این بیماری در 23 استان دیگر کاهش یافته است.

به گزارش مجله سلامتی ایران، بررسی هفتگی وضعیت کنونی کرونا در کشور در هفته چهارم فورواردین 1401 مصادف با یکصد و سیزدهمین هفته شیوع این بیماری نشان می‌دهد که چهار استان ایلام، سمنان، کهگیلویه، بویر احمد و بوشهر از دنیا رفته‌اند. یک هفته بدون مرگ کرونا. همچنین طبق اعلام وزارت بهداشت در هفته های اخیر شاهد افزایش تعداد بیماران بستری در یکی از استان های کشور یعنی استان سمنان بوده ایم. همچنین کاهش موارد مثبت فوت طی هفته های اخیر در 23 استان کشور گزارش شده است.

در عین حال، تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده ۱۲۱۱۰ نفر، تعداد بستری‌های جدید ۲۰۹۰ نفر و تعداد فوتی‌های جدید ۲۰۴ نفر در یکصد و سیزدهمین هفته از اپیدمی کرونا در کشور بود.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

بررسی بیماری های عفونی در تمام مناطق کشور تا هفته چهارم فروردین 1401

تهران

در استان تهران تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته گذشته ۷۷۴ نفر، تعداد بستری‌های جدید ۴۱۴ نفر و فوت‌های جدید ۵۱ نفر بوده است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

در استان تهران طی هفته های اخیر آمار بستری و فوت در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

خراسان شمالی

در هفته های اخیر روند بستری و مرگ و میر در استان بدتر شده است. موارد بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

یزد

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. موارد بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

لرستان

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کم است. میزان بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

خراسان جنوبی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن و مرگ و میر در این استان بسیار بالاتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

مرکز

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

ایلام

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری بیش از میانگین کشوری و مرگ و میر در استان در این هفته صفر است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

آفتاب.

روند بستری شدن در بیمارستان افزایش و تلفات در استان کاهش یافته است. میزان بستری ها از میانگین کشوری فراتر رفت و آمار فوتی ها در استان در هفته جاری صفر است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

کرمان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

گیلان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن و مرگ و میر در این استان بسیار بالاتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

چهارمحال و باکتیاری

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کم است. میزان بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. تعداد بستری ها در کشور صفر و فوتی ها در این هفته صفر است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

آذربایجان شرقی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان رو به کاهش بوده است. میزان بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

همدان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری در بیمارستان میانگین کشور و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

آذربایجان غربی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری و مرگ و میر استانی در میانگین کشوری بالاتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

کرمانشاه

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها کاهش و تعداد فوتی‌ها در استان افزایش یافته است. تعداد حوادث بستری و فوتی در استان از میانگین کشوری فراتر رفت.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

فاروس

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در این استان ثابت مانده است. موارد بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میر استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

خراسان رضوی

روند بستری و مرگ و میر در استان پایین است. میزان بستری و فوت در استان در کشور متوسط ​​است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

مازندران

در هفته های اخیر تعداد بستری ها کاهش یافته و میزان مرگ و میر در استان ثابت مانده است. میزان بستری در بیمارستان در کشور متوسط ​​و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

کوم

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

بوشهر

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کم است. میزان بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و آمار فوتی ها در استان در این هفته صفر است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

خوزستان

در هفته جاری تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

خواجین

در این هفته تعداد بستری ها تثبیت شده و تعداد فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

هرمزگان

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها کاهش یافته و آمار فوتی‌ها در استان اندکی افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

اصفهان

در این هفته تعداد بستری ها کاهش و تعداد فوتی ها در استان افزایش یافت. میزان بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

گلستان

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کم است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میر استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

اردبیل

در هفته های اخیر روند بستری در این استان کند شده و مرگ و میرها تثبیت شده است. میزان بروز در استان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

البرز

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

زنزن

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

کردستان

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها کاهش یافته و آمار فوتی‌ها در استان اندکی افزایش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

سیستان و بلوچستان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. تعداد بیماران بستری و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

به گزارش مجله سلامتی ایران، بر اساس اعلام وزارت بهداشت در هفته گذشته شاهد افزایش تعداد بیماران بستری به دلیل بیماری عروق ویروس کرونا در یک استان بودیم. همچنین کاهش موارد مثبت فوت طی هفته های اخیر در 23 استان کشور گزارش شده است.

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

یک هفته مرگ کرونا + جزئیات در 4 استان ایران

انتهای پیام/