یک هزارو۶۰۰ میلیارد تومان وام به بخش صنعت البرز تزریق شد

به گزارش مجله سلامتی ایران از البرز ؛ “علی غیاثی” گفت: در این مدت 90 میلیارد تومان از بخش کشاورزی ، 300 میلیارد تومان از بخش خدمات و مشاغل ، 335 میلیارد تومان از بخش مسکونی و 130 میلیارد تومان از سایر بخشها دریافت شده است.

وی ادامه داد: همچنین از بند “ب” قانون تبصره 16 ، 107 بدهی به مبلغ 4 میلیارد و 800 میلیون دلار به مددجویان بهزیستی البرز پرداخت شده است.

همچنین از بند “ب” تبصره 16 ، 137 فقره بالغ بر 6 میلیارد تومان به مددجویان کمیته امداد پرداخت شد ، از بند “ج” قانون بودجه ، 56 قلم کالا تا 1 میلیارد و 800 میلیون گوجه فرنگی و 484 قلم کالا امتیاز ازدواج به 23 میلیارد تومان.

در بخش مشاغل خانگی ، 282 مورد از 5 میلیارد و 500 میلیون تومان طی 2 سال گذشته در استان البرز پرداخت شده است.

وی گفت: برای نوسازی ناوگان حمل و نقل سنگین البرز ، 717 فقره 305 میلیارد تومان ، ما 350 میلیارد تومان در بحث اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در این 2 سال و در بحث اشتغال پایدار روستایی و عشایری ، از 33 میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیلات 132 قلم کالا پرداخت شده است.

همچنین ، توجه داشته باشید 18 تا 70 میلیارد تومان برای توسعه 14 پروژه تولیدی پرداخت شده است.

48

خبر مرتبط:  بورس تحصیلی 10 کودک کار توسط دانشگاه غیر انتفاعی زند شیراز