علمی و پزشکی

گزارش عملکرد سازمان بهزیستی به کمیسیون بهداشت

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی امروز از بررسی گزارش روسای سازمان بهزیستی از برنامه های این سازمان در جلسه امروز خبر داد.

زهرا شیخ در گفت وگو با مجله سلامتی ایران، در تشریح جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان گفت: در این جلسه رئیس سازمان بهزیستی گزارشی از برنامه ها و سیاست های سازمان ارائه کرد. نمایندگان از مجریان قانون درخواست کردند که به حمایت از کودکان و زنان یتیم، بدسرپرست و یتیم، زنان و زنان معلول و معلولان اولویت دهند.

شیخی گفت: روح الامی، محسنی بندپی، فاضلی، آریان پور، محمد بیگی، سید مردجا خاتمی، میرمحمدی و اسحقی به عنوان اعضای کمیسیون بهداشت و درمان انتخاب شدند. علم و سلامت.

وی در دستور دیگری از این کمیسیون با پیشنهاد و به گزارش گزارش افسران بازی از اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان اضافه کرد: افسران بازیز گزارش اجرای طرح شهید حاج قاسم را ارائه کردند. سلیمانی. کمیسیون بهداشت نیز از تلاش های آنها در مقابله با کرونا قدردانی کرد.

انتهای پیام/

خبر مرتبط:  فساد مالی و رانت را به هیچ وجه نمی‌پذیرم