ورزشی

کمانداران برتر لیگ معرفی شدند

به گزارش شفاف، در پایان بازی های روز پنجشنبه لیگ برتر تیراندازی با کمان، برترین های تیراندازی با کمان در دو بخش ریکوشه و کامپوند مردان و زنان در سایت تیراندازی با کمان معرفی شدند.

در هفته پنجم کامپوند بانوان؛

سهند تبریز 4 – کمانداران ایرانی

هیئت استان های مرکزی صفر – 5 هیلون

مس کرمان 4 – هیئت استان فارس

همچنین در هفته ششم کامپوند بانوان؛

سهند تبریز 3 – 2 هیلان

ایران کمانداران 4 – هیئت استان فارس

مس کرمان 4 – آکادمی راد

در رقابت های این هفته و فدراسیون های بانوان، رعدله فارسی از تیم آکادمی راد با 350 امتیاز اول و سوم، کوثر خوشنودی، کیا هیلان با 349 امتیاز و شیرین ریحانی از سهند تبریز با 345 امتیاز اول و سوم شدند. این هفته گلزن بود. .

در هفته هفتم ترکیب مردانه;

هیئت استانهای مرکزی 4- یک هیئت کزوین

سهند تبریز 3 – 2 سپاهان

شورای استان کرمان 5 – سفر هیلون

آکادمی راد 3 – 2 مرال

آلفا 5 – روغن صفر امیدیا

در هفته هشتم ترکیب مردانه;

هیئت استان های مرکزی 2-3 سپاهان

شورای استان قزوین صفر – 5 هیلون

سهند تبریز 4 – یک مرال

هیئت استان کرمان 5 – نفت صفر امیدی

آلفا 3 – 2 ناجا

در مسابقات کامپوند مردان این هفته؛ حمزان نکویی از شورای استان کرمان، مجید قصالی از شورای استان مکزی و حسام الدین کوثر از آکادمی راد با 350 امتیاز اول و سوم هستند و برترین های این هفته هستند.

حتی در هفته نهم رگریو مردان;

آکادمی استعدادیابی تبریز صفر-5 راد آکادمی

کارن آرچر 3 – 2 انجمن اوتیسم ایران

هیئت استان های مرکزی 5 – نفت صفر امیدی

خبر مرتبط:  گرامیداشت شهید رضایی مجد و شهدای اسفند در هفته نوزدهم لیگ برتر

تیرانا 3-2 کشاورزی و صنعت پارس مغان

دانشگاه آزاد اسلامی 5 – نساجی صفر سبال اردبیل

سپاهان 4 – سهند تبریز

در هفته دهم رگریوی مردان؛

آکادمی استعدادیابی تبریز 2-3 انجمن اوتیسم ایران

راد آکادمی 5 – صفر روغن امید

کارن آرچر 4 – کشت و کار پارس مغان

هیئت استان های مرکزی 4 – نساجی سابان با پارچه اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی 3 – 2 سهند تبریز

ناجا 3 – 2 سپاهان

در مسابقات ریکرو مردان این هفته؛ محمد حسین گلشنی از تیم آزاد وی وی با 338 امتیاز، رضا شعبانی از آکادمی رادا با 330 امتیاز و آزاد ویویا میلاد وزیری با 327 امتیاز ارزشمندترین بازیکنان این هفته بودند.