کلایه متخصصان از دخالت پزشکان عمومی در رشته پوست

انجمن متخصصان پوست ایران از مداخله پزشک عمومی در پوست به کمیسیون پزشکی ملی شکایت کرد.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، دکتر اشاره به اعتراضات متخصصان پوست به مداخله پزشکان عمومی در متخصصان پوست داشت. فرهاد هنجانی گفت: داشته باش.

مدیر گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اعتراض متخصص پوست به مداخله پزشک عمومی در تخصص پوست ، گفت:

وی ادامه داد: ارائه مدارك به این كمسیون كافی نیست زیرا شنیده ایم كه همین كمسیون تصمیم گرفته است كه به پزشك عمومی اجازه داده شود برخی از خدمات متخصصان پوست را در مطب های خود ارائه دهد. این درست نیست.

حنجانی با اشاره به دوره های دانشگاهی تخصصی در هر زمینه پزشکی گفت: صرف تنها مدت کوتاهی مانند تزریق لیزر ، ژل و بوتاکس نمی تواند در امور تخصصی در زمینه پوست دخالت کند.

رئیس انجمن متخصصان پوست ایران گفت: در زمینه پوست است که کمیسیون ملی و شرکت های وابسته به آن به پزشکان عمومی اجازه می دهند صلاحیت متخصصان پزشکی را داشته باشند.

وی گفت: آیا با گذراندن دو یا سه دوره کوتاه مدت می توان متخصصان این حوزه را جایگزین کرد؟

هنجانی گفت: چنین تصمیماتی فقط به متخصصان پوست محدود نمی شود و بعداً ممکن است سایر رشته های پزشکی را نیز شامل شود.

وی اظهار داشت: پیام ما این است كه باید هیئت متخصصان پوست و انجمن متخصصان پوست ایران با فعالیت بیشتری به این كمسیون دعوت شوند و از تصمیمات كمسیون مطلع شوند ، زیرا ما ذینفع پرونده هستیم و باید در آن حضور داشته باشیم.

خبر مرتبط:  توصیه وزارت بهداشت درباره تغذیه صحیح دانش آموزان در ایام امتحانات

انتهای پیام