علمی و پزشکی

کشف یک سیاره فراخورشیدی با مدار غیرعادی

محققان با استفاده از مشاهدات تلسکوپ SAINT-EX تأیید کردند که این سیاره هر 35 روز یک بار به دور کوتوله سرخ می چرخد.

از آنجایی که کوتوله های قرمز سردتر و کوچکتر از خورشید هستند، منطقه قابل سکونت در اطراف آنها یا مکانی که آب روی سیاره می تواند مایع باشد با خورشید متفاوت است.

منظومه شمسی را با مداری غیرعادی کاوش کنید

سیاراتی که به دور کوتوله قرمز می چرخند ممکن است میزبان آب مایع باشند، حتی اگر به ستاره خود بسیار نزدیکتر از زمین و خورشید باشند، و نزدیکی سیاره به ستاره به راحتی قابل تشخیص است.

با این حال، با وجود اینکه سیاره “TOI-2257 b” در منطقه قابل سکونت قرار دارد، برنامه ای برای سفر به آن وجود ندارد. اولین مشکل این است که شعاع این سیاره 2.2 برابر زمین است، یعنی “TOI-2257 b” یک سیاره بسیار بزرگ است و احتمالاً گازی با فشار اتمسفر بالا است.

دومین و جالب ترین نکته در مورد این سیاره، مدار گریز از مرکز آن است، یعنی به جای مدار دایره ای، مداری بیضوی دارد. به همین دلیل گاهی سیاره به ستاره خود نزدیک است و گاهی دور.

در واقع، این سیاره یکی از مبهم ترین مراکز مداری موجود در میان ستارگان سرد را دارد. این مدار روی دمای سطح آن تاثیر خوبی دارد.

نیکول شانچی، محقق ارشد این پژوهش، در بیانیه‌ای گفت: «ما دریافتیم که سیاره بیرونی خورشیدی TOI-2257b مداری دایره‌ای یا متمرکز ندارد. این خبر بدی از نظر قابلیت سکونت است. اگرچه میانگین دمای سیاره بهینه است، اما دمای آن بسته به موقعیت آن در مدار، از منفی 80 درجه سانتیگراد تا حدود 100 درجه سانتیگراد متغیر است.

خبر مرتبط:  «ای بی» دلایل و مدارک خود را ارائه دهد تا پیگیری لازم صورت گیرد

محققان جالب می دانند که چرا سیاره چنین مداری دارد. آنها امیدوارند که بتوانند آن را با استفاده از تلسکوپ جیمز وب برای اطلاعات بیشتر مشاهده کنند.

46