کسر و قطع سهمیه آرد ۲۴ نانوایی متخلف چهارمحال وبختیاری

به گزارش خبرگزاری مجله سلامتی ایران در استان چهارمحال و بهختیاری ، قدامینی افزود: با اشاره به مصوبات شورای آرد و نان استان و افزود: مقرر شد بازرسی از کیفیت نان پخته شده در استان ادامه یابد. بازرسان گزارش می دهند که سهمیه خمیر آنها کسر می شود و اگر این روند توسط نهادهای متخلف ادامه یابد ، سهمیه خمیر آنها برای همیشه کسر می شود و مجوز آنها لغو می شود.

وی ادامه داد: به همین منظور امسال 24 متخلف برای کیفیت نان پخته شده در این انجمن ها شناسایی شده اند.

قدمانی با اشاره به فعالیت یک هزار واحد صنفی نانوایی در استان افزود: 34 بازرس موسسه سکوت استان و 17 بازرس اردوگاه ربیع فعالیت های این واحدها را زیر نظر دارند.

معاون نظارت ، بازرس و سازمان حمایت از مصرف کنندگان ، معدن و تجارت صنعت چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: امسال بیش از پنج هزار بازرسی از نانوایی های استان انجام شد که منجر به ایجاد 200 پرونده تخلف شد. اکثر این تخلفات تحت پوشش قرار می گیرند.

قدمینی به تصمیم شورای خمیر و نان استان مبنی بر افزایش قیمت نان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تصمیمی برای افزایش قیمت نان در استان گرفته نشده است اما تصمیم ملی گرفته می شود.

سرانه مصرف آرد در استان هشت کیلوگرم در ماه اعلام شده است.

48

خبر مرتبط:  ۶۰۰ دستگاه پنل خورشیدی تولید برق به عشایر خراسان رضوی تحویل داده شد