کسب مهارت سربازان در مراکز آموزش نظامی پیگیری شود

به گزارش مجله سلامتی ایران مازندران ، سردار سیاوش مسلمی در حال حاضر مجتمع مراقبت های بهداشتی ، باکارالعلوم را در دوره آموزشی سربازان سپاه به منظور ایجاد مهارت ، مهارت های کارآفرینی و اشتغال کارآمد و پایدار و به کارگیری اساتید مجرب و شایسته در حال انجام است. فرمایش رهبر معظم انقلاب برای کسب مهارت ، ایشان فرمودند: یکی از کارکردهای ارزشمند سپاه کربلا برنامه ریزی مهارت ها و برگزاری دوره های آموزشی برای سربازان است.

وی افزود: سپاه در مجموعه ای از کلاس ها با 45 رشته تخصصی شرکت می کند تا مهارت های لازم را در زمینه های فنی مهندسی کسب کرده و این حرفه را برای آینده و برای خود بیاموزد.

مسلمی خاطرنشان می کند که در مجموع 6 اداره کل درگیر برگزاری کلاس های آموزشی و آموزشی برای سربازان هستند: وام های کم بهره می تواند برای خود شغل ایجاد کند.

فرمانده سپاه کربلای سپاه ، هدف از برگزاری دوره های آموزش مهارت برای سربازان را ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد و گفت: با توجه به قابلیتهایی که در طول سالها در اختیار جوانان و سربازان سپاه قرار گرفت ، آنها می توانند مهارتهای پایداری را ایجاد کنند.

48

خبر مرتبط:  تله‌کابین گنجنامه اقدامات اصلاحی انجام ندهد تعطیل می‌شود