کدام استان ها بیشترین تعداد کارجویان را دارند؟

به گزارش مجله سلامتی ایران ؛ سالانه میلیون ها نفر به دنبال کار هستند. در سال 1999 ، تعداد افرادی که به دنبال کار بودند اعلام شد. سال گذشته گفته شد که بیش از 300000 نفر به دنبال کار بوده و در سیستم های جستجوی کار ثبت نام کرده اند.

طبق آمار ، کارفرمایان بیش از 50 درصد نیروی مورد نیاز در کشورهای توسعه یافته را جذب می کنند ، اما این میزان در کشور ما 20 تا 25 درصد است ، اما سهم قابل توجهی در ارائه کار دارد. نیروی کار الزامات شغلی و معرفی فرصت های شغلی مناسب برای جوانان و کارفرمایان.

مراکز خدمات اشتغال (کارکنان دولت) یک نهاد شرکتی است پوشش دادن آنها همچنین خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی را به طور رایگان به وزارت کار و اشتغال ارائه می دهند.

آژانس های کاریابی (آژانس های کاریابی خصوصی) یک کارگزاری خصوصی هستند که با مجوز وزارت کار ، خدمات متقابل و راهنمایی و مشاوره شغلی را در قبال دریافت کارمزد از کارجویان ارائه می دهند.

فرآیند ثبت نام به کارفرمایان اجازه می دهد تا بسته به نیاز کارفرما و در صورت توافق با یکدیگر ، با مراجعه به مرکز خدمات کاری یا دفتر کار به یکدیگر معرفی شوند.

جستجوی کار

بر اساس آمار و اطلاعات استراتژیک آمار و اطلاعات وزارت کار ، تعداد کل افراد جویای کار ثبت شده در سال 1399 معادل 302 هزار و 461 نفر بوده است که از این تعداد 66 هزار و 733 نفر در مراکز دولتی کاریابی و خدمات کاری ثبت شده اند. در سالهای گذشته بیش از 68360 نفر از جمله افراد جویای کار جذب شده بودند بازار کار تبدیل شده اند

از کل اشتغال ، 235728 نفر برای مشاغل خصوصی ثبت شده اند که از این تعداد بیش از 68300 نفر شاغل هستند.

خبر مرتبط:  معجزه عشق در دستان بانوی هنرمند معرق‌کار

در استان های کشور ، تهران و خراسان دارای بیشترین تعداد جویای کار و بیشترین تعداد جویای کار در کشور هستند.

جستجوی کار

یکی از جنبه های قابل توجه مقایسه تعداد جویایان کار در سال 1397 به 1399 است که باعث کاهش تعداد جویندگان کار در سال 1398 به 54000 نفر به 13600 نفر در سال 1397 و سپس به 13600 نفر شد و روند رو به افزایش خود را از سر گرفت و البته به 66733 نفر رسید. رشد اقتصاد و برخی نهادها در این زمینه تأثیرگذار بوده اند. به یاد بیاور رشد اقتصادی کشور طبق گزارش بانک مرکزی در سال 1398 ، 6.5 درصد منفی بود.

بر اساس این گزارش ، سال گذشته 1084 واحد جستجوی کار در کشور وجود داشت که 88 واحد دولتی و مابقی خصوصی بود. همچنین تعداد زیادی از مراکز خدمات اشتغال خصوصی وجود دارد استان تهران هستند