استان ها

کاهش نرخ تورم دراستان چهارمحال وبختیاری

علی شهریارپور با اشاره به اعلام نتایج آذرماه 1400 برنامه آمار و برنامه ریزی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی از مرکز آمار ایران، گفت: 1 درصد کاهش به 1.5 درصد دارد. درصد نسبت به شاخص مربوطه در ماه قبل.

رئیس شرکت مدیریت و برنامه ریزی استان نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه امسال را ۴۸.۱ درصد اعلام کرد که نسبت به شاخص آبان ماه ۱.۲ درصد کاهش داشته است. نرخ در آذر ماه سال 1400 برای گروه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانی 58.4 درصد و برای گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات 40.6 درصد بوده که 2.0 درصد کاهش داشته و 0.7 واحد درصد بوده است.

وی ادامه داد: نرخ تورم ماهانه که درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات مصرفی را نسبت به ماه قبل از سرشماری نشان می دهد، در آذرماه امسال 1.6 درصد و برای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 1.4 درصد بوده است. و 1.8 درصد برای گروه کالاها و خدمات غیر خوراکی.

علی شهریارپور با اشاره به اعلام نتایج آذرماه 1400 برنامه آمار و برنامه ریزی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی از مرکز آمار ایران، گفت: 1 درصد کاهش به 1.5 درصد دارد. درصد نسبت به شاخص مربوطه در ماه قبل.

رئیس شرکت مدیریت و برنامه ریزی استان نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه امسال را ۴۸.۱ درصد اعلام کرد که نسبت به شاخص آبان ماه ۱.۲ درصد کاهش داشته است. نرخ در آذر ماه سال 1400 برای گروه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانی 58.4 درصد و برای گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات 40.6 درصد بوده که 2.0 درصد کاهش داشته و 0.7 واحد درصد بوده است.

خبر مرتبط:  درخشش معلمان آموزش‌وپرورش استثنایی چهارمحال‌وبختیاری در جشنواره الگوهای برتر

وی ادامه داد: نرخ تورم ماهانه که درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات مصرفی را نسبت به ماه قبل از سرشماری نشان می دهد، در آذرماه امسال 1.6 درصد و برای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 1.4 درصد بوده است. و 1.8 درصد برای گروه کالاها و خدمات غیر خوراکی.

48