کاهش زمان استعلامات صنفی از نیروی انتظامی

رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد که زمان رسیدگی به جلسات صنفی توسط پلیس را کاهش می دهد.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، سعید ممبینی در این نشست با اشاره به اتاق اصناف ایران گفت در طول هفته پلیس ، سرهنگ علی نوروزی ، رئیس نیروی انتظامی و معاونان آن ، بر فضاهای عمومی نظارت می کند و دلیل آن را همکاری اتحادیه ها و پلیس محلی در نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی عنوان کرد.: در بازرسی از اتحادیه های کارگری ، پلیس با اتحادیه های صنفی که از پروتکل های بهداشتی پیروی نمی کنند ، عزت و احترام خود را حفظ کرده اند و این در همه کشورها به جز تهران صادق است.

وی به شعار “پلیس هوشمند ، امنیت پایدار” که شعار هفتگی نیروی انتظامی محسوب می شود اشاره کرد و تصریح کرد: مکان هایی از جمله پلیس آگاه می شوند.

ممبینی به نقش اصناف در تأمین امنیت جامعه اشاره کرد و گفت: هرجا چراغ مغازه وجود دارد ، مردم احساس امنیت بیشتری می کنند. علاوه بر این ، انجمن ها همیشه برای ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی با پلیس همکاری می کنند.

رئیس پلیس برای نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی نیز در این جلسه حضور داشت: پلیس اماکن همیشه سعی می کند از نگاه منفی به هر طبقه یا گروهی اجتناب کند ، و این امر در مورد اصناف نیز صادق است. اصناف و بازاریان برای امرار معاش خود و مردم زحمت زیادی می کشند و ما باید به آنها راه دهیم. در واقع اتحادیه ها همیشه با پلیس هستند و این یک خیابان دو طرفه است.
وی همچنین درباره شعار “پلیس هوشمند و امنیت پایدار” اظهار داشت: ما سعی کردیم این شعار را واقعی جلوه دهیم. کاهش زمان محاکمه بخشی از برنامه پلیس است و امیدواریم اقدامات الکترونیکی ما به زودی در اصناف برای رفع نگرانی های دولت در مورد رفع موانع تجارت بیشتر نمایان شود.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  تجهیز تیمهای اینساراگ کشور نیازمند بودجه ۵میلیون یورویی