اجتماعی

کاهش آسیب های اجتماعی از دغدغه های جدی دولت/ محوریت کار کاهش آسیب ها با استانداری هاست

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی خواستار تقویت اعتماد عمومی شد و گفت: در این صورت مدیران کل اجتماعی و فرهنگی استانداری ها نباید اجازه تاب آوری اجتماعی را در کشور بدهند. ضعیف شده.

به گزارش مجله سلامتی ایران، دکتر گرین در نشست ویدئو کنفرانسی با مدیران کل و اجتماعی استانداران سراسر کشور حضور یافت. تقی رستموندی رصد دقیق مسائل اجتماعی و فرهنگی استان را امری ضروری و اساسی در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور دانست. : مدیران کل اجتماعی و فرهنگی استانداری های سراسر کشور با نگاهی همه جانبه و دقیق به مشکلات استان، هرگونه رویداد بزرگ در حوزه اجتماعی استان را شناسایی و نسبت به ریشه کنی فوری آن اهتمام داشته باشند.

معاون وزیر گفت: در تلاش هستیم تا جلسات مستمر و هفتگی آنلاین با مدیران کل اجتماعی استانداری های سراسر کشور برگزار کنیم. وی گفت: برای پیشبرد ارتباطات، گفت وگو و مسائل اجتماعی استان ها نیازمند ارتباط نزدیک هستیم.

وی به همین منظور گفت: این جلسات به صورت مسئله محور ادامه خواهد داشت و به دنبال این هستیم که نظرات همه همکاران و صاحب نظران در حوزه مسائل اجتماعی را داشته باشیم.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در بخشی دیگر از سخنان خود در این نشست گفت: یکی دیگر از اهداف جلسات منظم هفتگی شنیدن صدای دوستان متخصص در نقاط مختلف کشور است. در حل و مدیریت مشکلات اجتماعی کشور برای کمک به کشور.

رستم وندی خاطرنشان کرد: دغدغه جدی دولت کاهش آسیب های اجتماعی است و در این راستا بر همکاری با استانداران سراسر کشور متمرکز شده است.

خبر مرتبط:  افزایش دمای تهران - مجله سلامتی ایران

وی بیان کرد: آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق بزرگترین معضلات اجتماعی کشور است که در این راستا باید در کنار جلب نظر و نظر کارشناسان، مدیریت موفق این آسیب ها به ویژه شرایط فعلی را مورد توجه جدی قرار دهیم. کشور.”

معاون وزیر کشور یادآور شد: البته باید در این جلسات به موضوعات اجتماعی عمومیتر و جامعتر نگاه کرد و تلاش کرد با ابتکارات و خلاقیتهای جدید در زمینه تقویت سرمایه اجتماعی کشور اقدام کرد.

رستم وندی با بیان تحلیل خود از تلاش دشمنان کشور برای افزایش نظام ظالمانه و تهدیدات شرایط سیاسی، اقتصادی، شرایط معیشتی و تحریم ها، تاکید کرد: در چنین مواقعی باید بسیار عاقلانه عمل کرد. و مراقبت.

بر اساس اطلاعات وزارت کشور، رستم وندی با بیان اینکه دغدغه اصلی امروز کشور تقویت انسجام و اعتماد عمومی است، گفت: وزارت کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و فرابخشی نقش مهمی دارد. متن نوشته وی گفت: این نگاه همه جانبه به مسائل اجتماعی از سوی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری های سراسر کشور است و باید با توقع و نظارت دقیق بر مسائل کار کنند.

انتهای پیام/