عمومی

چرا باید قوانین جدید برای توسعه پایدار شهری داشته باشیم؟

لازم به ذکر است که دستیابی به توسعه پایدار شهری امروزه یکی از اهداف اصلی مدیران شهری در کلیه کشورهای در حال توسعه و اکثر کشورهای در حال توسعه است.

سطح موفقیت در دستیابی به توسعه پایدار شهری ارتباط مستقیمی با سطح مشارکت شهروندان و کارآیی مدیریت شهری دارد. به طور کلی ، عوامل اصلی تأثیرگذار بر توسعه پایدار شهری را می توان به عنوان ویژگیهای طبیعی ، هویت جسمی ، معماری و شهری ، عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و تحرک فضای شهری در نظر گرفت. همچنین کلیه جوانب این پروژه اعم از امور اقتصادی ، اجتماعی ، جسمی و زیست محیطی شهروندان امنیت ، آرامش و رفاه شهروندان را فراهم می کند. به منظور دستیابی به توسعه پایدار و منطقی در زمان حال و آینده ، اولین گام شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر توسعه پایدار شهری است و در برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت برای دستیابی به سناریوی توسعه پایدار مطلوب برای هر راننده. او کلید را در این مسیر داد.

برای این منظور و از منظر برنامه ریزی شهری و معماری می توان قوانین مربوط به “پایداری” را در نظر گرفت. قوانینی که محیط و الگوهای هر منطقه و ساخت و سازهای پایدار را در نظر می گیرند. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت یکی از مقولاتی است که می تواند در راستای تحقیقات آینده سوابق مصرف کشور مورد بررسی قرار گیرد. از طرف دیگر لازم است به قوانین دید شهرها توجه شود که همگی در رده “هویت” و “مهندسی ارزش” قرار می گیرند.

خبر مرتبط:  کارآفرینان بخش غیردولتی باید میدان دار تولید و صادرات کشور باشند - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

با توجه به ساختار مدیریت کلانشهرها ، خصوصیات طبیعی و انسانی آن و همچنین برنامه های کلانشهرها و ملی و برنامه های توسعه پایدار و برنامه های جهانی و منطقه ای ، سناریوهای زیادی برای توسعه پایدار شهری در نظر گرفته شده است. آنها به طور مستقیم با اقدامات کلانشهرهای جهانی ، منطقه ای ، ملی ، استانی و شهری ارتباط دارند. بنابراین دستیابی به هر یک از این سناریوها بستگی به تهیه اقدامات آینده و بحران های آینده دارد. امید است در دوره یازدهم کمیسیون های ویژه مجلس شورای اسلامی بر توسعه کشور و تحقیقات آینده در مورد توسعه پایدار متمرکز شوند و از ظرفیت قانونی برای اصلاح یا پیش نویس قوانین برای تلاش برای توسعه پایدار استفاده کنند.

* عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و وی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز است

223225