ورزشی

چرا این تصمیم برای سوارکاری مناسب نیست؟

روزه, سوارکاری, شناسنامه

رشته سوارکاری یکی از معدود رشته‌های ورزشی ایران است که بخش عمده سرمایه آن از بخش خصوصی تامین می‌شود. فدراسیون سوارکاری این روزها درگیر حواشی مختلفی شده و انتخاب سرپرست این فدراسیون انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. در این یادداشت قصد دارم به آسیب‌های ناشی از انتخاب فردی خارج از سوارکاری برای سرپرستی فدراسیون بپردازم.

نخست نگارنده این سطور به طرح موضوع می پردازد و اینکه این کمیسیون ها چه هستند و اعضای آن چه نقش تعیین کننده ای در انتخابات و به طور کلی تصمیمات مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده فدراسیون سوارکاری دارند؟ و مهم تر اینکه مهندسی انتخابات از طریق اعضای این کمیسیون ها به مراتب آسانتر و نیل به مقصود به مراتب نزدیک تر است.

بخش دوم طرح مطلب با تصویب اساسنامه فدارسیونهای ورزشی آماتوری که فدراسیون سوارکاری نیز در زمره آنها میباشد در جلسات مورخ ۱۴-۰۷-۱۳۹۸ و ۱۵-۰۲-۱۴۰۰ هیئت وزیران و در راستای واقعی سازی استقلال شخصیت حقوقی این فدراسیون ها قطع دستان وزارت ورزش و جوانان از دخالتهای غیر حرفه ای در این فدراسیون ها تصویب گردید.

اساسی ترین دگرگونی در اساسنامه نوپا نسبت به اساسنامه پیشین، ترکیب اعضای رأی دهنده و تأثیرگذار در تصمیمات مجمع بوده است که نمونه بارز آن برپایه بندهای ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ ماده ۱۳ اساسنامه ورود و تأثیرگذاری ورزشکاران مربیان و داوران مرد و زن فعال در حوزه ورزش مربوطه به مدار تصمیم گیری و تأثیرگذاری در حوزههای ورزش مربوطه بوده است. برابر مقرره صریح مندرج در بندهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماده ۱۳ اساسنامه : «… سه نفر ورزشکار مرد و سه نفر ورزشکار ورزشکار زن به انتخاب کمیسیون ورزشکاران مربوط … دو نفر مربی مرد فعال و دو نفر مربی زن فعال به انتخاب کمیسیون مربیان فدراسیون مربوط … یک نفر داور مرد فعال و یک نفر داور زن فعال به انتخاب کمیسیون داوران فدراسیون مربوط … اعضای ثابت مؤثر و با حق رأی مجمع عمومی فدراسیون سوارکاری هستند به عبارت روشن تر؛ ۱۲ عضو از اعضای مجمع عمومی فدراسیون سوارکاری از میان ورزشکاران مربیان و داوران زن و مرد فدراسون سوارکاری هستند که درجه اهمیت نقش آنان در تصمیم گیریهای مجمع عمومی به شرح بالا روشن می گردد.

به موجب تبصره ۲ ماده ۱۳ :اساسنامه دستورالعمل نحوه تشکیل موضوع بندهای ۱۴، ۱۵ ۱۶ این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد و هیئت رئیسه و تصویب مجمع عمومی اعلام می گردد … ».

پیرو مقررات پیشین و دستورالعمل کمیسیونهای ورزشکاران مربیان و داوران توسط هیئت رئیسه وقت فدراسیون سوارکاری تهیه و در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۴۰۰ به تصویب اعضای مجمع عمومی فدراسیون سوارکاری رسیده است.

به موجب مقررات دستورالعمل مزبور نحوه انتخابات و تشکیل جلسات کمیسیون ها با ذکر جزئیات تدوین شده است که بیان جز به جز آنها در گنجایش سخن حاضر نیست لیکن نکته اساسی که در این سطور بدان توجه میشود این است که برابر بند ۳ ماده ۳ این دستورالعملها … دوره عضویت کمیسیون ۴ سال خواهد بود ……

همچنین به موجب بند ۵ ماده ، شرط سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل … استعفا ،مهاجرت فوت ،عضو عدم حضور در جلسات کمیسون ۳ جلسه متوالی انقضای کارت مربی گری یا داوری و در نهایت صدور رأی محاکم قضایی یا ارکان انضباطی فدراسیون که متضمن محکومیت کیفری یا محرومیت بیش از ۶ ماه … می باشد.

شایان ذکر است در سال ۱۴۰۱ و در راستای توجه به اهمیت بسزای کمیسیون های داخلی فدراسیونها و از جمله آن کمیسیونهای مورد بحث وزارت ورزش جوانان در اردیبهشت ماه همان سال بخشنامه ای به منظور تشکیل به موقع کمیسیون ها صادر و ابلاغ نموده است که به موجب آن بر لزوم تشکیل و آغاز به کار کمیسیونهای ورزشکاران مربیان و داوران به منظور طی شدن روال قانونی

برگزاری مجامع فدراسیونها اعم از عادی و انتخاباتی تأکید شده است.

در اجرای دستورالعمل پیش گفته و بر اساس فراخوان منتشر شده

۱- انتخابات کمیسیون ورزشکاران در تاریخ ۰۹-۱۱-۱۴۰۰ برگزار و خانم ها و آقایان فاطمه غروی مسعود مکاری نژاد دانیال محزون الذاکری، علیرضا بختیاری، مجید شریفی فرامرز باب الحوائجی داود پوررضایی محمدحسین مکاری نژاد و گلناز مرادی فر به ترتیب دارندگان بیشترین آرا به عنوان اعضای ۹ گانه کمیسیون ورزشکاران به مدت ۴ سال انتخاب شدند.

۲- در تاریخ ۰۲-۱۱-۱۴۰۰ انتخابات اعضای کمیسیون داوران برگزار و خانم ها و آقایان مونا ،حداوند،خانی سارا ،کرباسیان مجید ابراهیمی رخشان ،رادپور، مریم حیرانیان امیر محسن ذاکری، احمدرضا چراغی و روشنک جمالی به ترتیب حائزین بیشترین آرا به عنوان اعضای کمیسیون داوران به مدت ۴ سال انتخاب شدند.

۳- در تاریخ ۲۳-۱۱-۱۴۰۰- انتخابات کمیسیون مربیان برگزار و آقایان و خانم ها شاهرخ یموت مقدم، مسعود مکاری نژاد، فاطمه غروی، حسین فکری، مازیار جمشید خانی، علیرضا بختیاری، مجید شریفی، عزت الله وجدانی و علیرضا خوش دل به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به مدت ۴ سال عضویت کمیسیون مربیان درآمدند.

بخش سوم اصل مطلب

حال با بیان اجمالی مراتب قانونی پیش ،گفته اقدام عجیب و فراقانونی و مغایر آشکار مقررات قانونی افراد شاغل در فدراسیون سوارکاری مبنی بر برگزاری دوباره انتخابات کمیسیونهای سه گانه ورزشکاران مربیان و داوران در جای خود تأمل برانگیز بوده و این شائبه را ایجاد مینماید که کارمند وزارت ورزش و جوانان در تلاش است با تغییر اعضای کمیسیونهای پیش گفته راه را برای مهندسی انتخابات برای خود هموار سازد!! که در غیرقانونی بودن چنین اقدامی تردیدی وجود ندارد چراکه نخست اینکه به موجب مقررات اساسنامه فدراسیون سوارکاری، مجمع عمومی و فوق العاده فدراسیون به شرح ماده ۱۴ آن در ۱۶ مورد احصاء و تبیین شده است که یکی از آنها « … انتخاب عزل یا پذیرش استعفای رئیس فدراسیون و اعضای هیئت رئیسه است … بنابراین مجمع عمومی عادی و فوق العاده فدراسیون که به ترتیب سالی یکبار و هر زمان که ضرورت اقتضاء کند برگزار می گردد، اختیار و تکالیفی فراتر از انتخاب یا عزل رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون دارد و به پیروی از آن اعضای کمیسیون های ورزشکاران مربیان و داوران مندرج در اساسنامه در راستای تأثیر گذاری در تصمیمات مجمع به مدت ۴ سال انتخاب و به گونه مستمر به وظایف خویش عمل می کنند.

دوم اینکه؛ به موجب حکم صریح بند ۳ ماده ۳ دستورالعمل کمیسیون های ورزشکاران مربیان و داوران مصوب ۰۶-۰۹-۱۴۰۰ مجمع عمومی فدراسیون سوارکاری مدت عضویت اعضای انتخاب شده ۴ سال می باشد بدین ترتیب مدت عضویت اعضای انتخاب شده در کمیسیون ورزشکاران در تاریخ ۰۹-۱۱-۱۴۰۴ و کمیسیون مربیان در تاریخ ۱۴۰۴-۱۱-۰۹ و کمیسیون داوران در تاریخ ۰۲-۱۱-۱۴۰۴ پایان می یابد، بنابراین اعضای انتخاب شده همچنان در دوران عضویت خود به سر می برند.

سوم اینکه به موجب نص صریح حکم بند ۵ ماده ۳ دستورالعملهای پیش گفته سلب عضویت اعضای انتخاب شده که شرح آن گذشته است تا پایان مدت مأموریت آنها صرفاً درصورت فوت سلب کارت عضویت عدم حضور در جلسات و صدور رأی در محاکم قضایی یا ارکان انضباطی فدراسیون که متضمن محکومیت کیفری یا محرومیت بیش از ۶ ماه ،باشد امکانپذیر است و میتواند مجوز انتخابات جدید کمیسیونهای پیش گفته تلقی گردد، حال فدراسیون نشینان موقت کنونی که به عنوان سرپرست در جایگاه های مهم جا خوش کرده اند و مدت قانونی سرپرستی آنها در روز نگارش این یادداشت در تاریخ ۱۴۰۲-۰۳-۱۵ پایان مییابد و حتی مجوز و محمل قانونی برای ورود آنها به فدراسیون و نمایش در مسابقات پیش رو وجود ندارد بر پایه و استناد به کدامیک از موارد بالا سلب عضویت اعضای انتخاب شده کمیسیونها را احراز و تصمیم بر برگزاری انتخابات آنها گرفته اند؟!

ممکن است و شنیدهها چنین روایت میکند که عمده استدلال براین پایه استوار باشد.

۱- انتخابات صورت گرفته در کمیسیونهای ورزشکاران مربیان و داوران در زمان ریاست رئیس پیشین فدراسیون صورت گرفته و در راستای مهندسی انتخابات گذشته انجام شده است گذشته از اینکه این دلیل برهان قانونی کافی بر تجدید غیرقانونی انتخابات تلقی نمی گردد اینجانب به عنوان یک عضو عادی جامعه با نگاهی به اسامی اعضای انتخاب شده به هیچ عنوان حتی در مخیلهام نمی گنجد که مسعود مکاری نژاد، فرامرز باب الحوائجی، مجید شریفی، مازیار جمشید خانی، علیرضا بختیاری، داود پوررضایی، علیرضا خوشدل دانیال محزون و یا فاطمه غروی، که هر کدام کمینه یک قهرمانی و یا ایستادن در سکوی سه گانه قهرمانی کشور را یدک میکشند و به عبارت دوست خوب نویسنده ای سناتورهای ورزش سوارکاری کشور هستند با کسی بر سر ریاست فدراسیون معامله کرده باشند.

نگاهی اجمالی به اعضای انتخاب شده در کمیسیون مربیان و داوران نیز چنین شائبه ای را با قاطعیت از ذهن می زداید.

۲- با صدور رأی دیوان عدالت اداری بر ابطال انتخابات مجمع عمومی فدراسیون سوارکاری و قطعیت ،آن عضویت اعضای کنونی کمیسیونهای سه گانه نیز باطل شده است، حال

آنکه گذشته از اینکه در رأی بدوی و تجدیدنظر شعب صادر کننده دیوان عدالت اداری انتخابات کمیسیونهای سه گانه مورد بحث نه به عنوان ،مقدمه نه به عنوان موضوع و نه به عنوان اسباب موجهه رأی نیامده ،است با توجه به دسترسی به رأی مزبور درصورت لزوم رأی در معرض دیدگان مخاطبین میتواند قرار گیرد صدور رأی بر ابطال مصوبه مجمع هیچ تأثیری بر صحت و استمرار انتخابات کمیسیونهای سه گانه مورد بحث ندارد و حتی با فرض ابطال مصوبه مجمع در مجمع آینده فدراسیون سوارکاری اعضای فعلی کمیسیون های مزبور میتوانند نمایندگان ۱۲ گانه خود را به مجمع معرفی نمایند.

در پایان

۱- ضمن بیان تذکر قانونی پیش گفته با برهان و دلیل قانونی متقن می توان گفت که اقدام فدراسیون نشینان کنونی برخلاف نصوص صریحه به شرح بالا بوده و درصورت ادامه هرگونه تصمیم مجمع آتی را در معرض بطلان قرار میدهد و گذشته از آن این شائبه اساسی را به ذهن تبادر میکند که فدراسیون نشینان موقت کنونی که مشخص نیست چگونه و با چه سبب موجههای اعضای قانونی فعلی کمیسیونها را که همچنان به لحاظ قانونی عضو کمیسیونها بوده و نمایندگان قانونی ۱۲ گانه آنها در مجمع حق رأی دارند و همگی به جرأت میتوان گفت هسته مرکزی و مرکز ثقل سوارکاری نوین ایران هستند را کنار گذارده اند؟ در تلاش هستند برخلاف اراده عمومی جامعه سوارکاری، راه را بر مهندسی انتخابات و تکیه غیرقانونی کارمند وزات ورزش و جوانان بر کرسی ریاست فدراسیون سوارکاری هموار سازند.

۲- اعضای قانونی و کنونی کمیسیونهای سه گانه ،ورزشکاران مربیان و داوران به یقین می دانند اعضای قانونی کمیسیونهای مربوطه بوده و هیچ مرجعی غیر از محاکم قضایی نمی تواند جایگاه آنها را پس بگیرد. حالا اگر خود جایگاه قانونی خود را فراموش کرده و در این نمایش غیرقانونی به عنوان کاندیدا یا رأی دهنده شرکت مینمایند به معنی نفی جایگاه قانونی خویش بوده و ناخود آگاه خود را آلوده به دستان پشت پرده انتخاب کارمند وزارت ورزش به عنوان رئیس فدراسیون سوارکاری نموده و پاسخ گوی فاجعه در حال رخداد آینده سوارکاری ایران در افکار عمومی این جامعه خواهند بود

– اگر روزه سکوت بگیرند کار خود را به منزله عدم شرکت در انتخابات و رأی گیری و اجازه مصادره شناسنامه خویش توسط فردی دیگر جهت انداختن رأی تلقی کنند به راستی که هیچ شخصی اجازه نمی دهد با شناسنامه او شخص دیگری رأی دهد

والله اعلم

مخلص و کوچک همه اعضای خانواده سوارکاری ایران

258 258