علمی و پزشکی

پیگیری الکترونیکی شدن خدمات و پزشک خانواده؛ اولویت بیمه سلامت

رئیس هیئت مدیره بیمه سلامت ایران گفت: اولویت بیمه سلامت پیگیری خدمات الکترونیک و پزشک خانواده است.

به گزارش مجله سلامتی ایران، رضا سعیدی خاطرنشان کرد: بیمه سلامت یکی از بزرگترین شرکت های بیمه است که 42 میلیون نفر را تحت پوشش قرار می دهد.

وی با بیان اینکه هیئت مدیره در تعیین سیاست گذاری، برنامه ریزی و اهداف راهبردی بلندمدت نقش آفرینی می کند، بیان کرد: تعیین و تنظیم نقشه راه مناسب. بنابراین، با منابع محدود، نقشه راه باید حداکثر برای پاسخگویی به نیازهای برآورده نشده بخش مراقبت های بهداشتی تنظیم شود. بنابراین باید اولویت ها به درستی مشخص و اجرای برنامه ها به دقت نظارت و برنامه ریزی شود.

وی تاکید کرد: پرونده الکترونیک سلامت یکی از برنامه هایی است که در سیستم های بهداشتی پیشرفته دنیا اجرا می شود، این روش به جلوگیری از هدر رفت منابع کمک می کند؛ طبیعتا یکی از اولویت های ما پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده است که باید به آن توجه شود. با تیم فنی قوی و مشوق های لازم تقویت شده و مورد استفاده قرار می گیرد؛ البته هنوز مشکلاتی در منطقه وجود دارد و فقط پزشک خانواده روستایی در شهرهای کوچک به طور ناقص پذیرش می شود.

رئیس هیئت مدیره بیمه سلامت گفت: وی یکی از متولیان نظام ارجاع بیمه است.

به گزارش پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت، سعیدی گفت: تجمیع وجوه مشکل دیرینه ای است که تصمیم گیران تاثیرگذار کشور باید به آن ورود کرده و از آن تبعیت کنند.

انتهای پیام/

خبر مرتبط:  خوانش‌پریشی و راه‌های تشخیص آن