پیشگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز را بر تخریب مقدم بدانیم – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

در کارگروهی برای پیش بینی و جلوگیری از شیوع بافت ناکارآمد شهری ، یوجه الله وهدانیا صبح روز دوشنبه گفت: خبرنگار آنلاین:

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفته است که حاشیه نشینی جرایمی مانند سرقت ، قاچاق و اعتیاد را به همراه دارد. خوشبختانه کرونا علی رغم همه مشکلات به روستاها بازگشت و از گسترش حاشیه ها جلوگیری کرد.

وهدانیا گفت: فقر ، بیکاری ، توزیع ناعادلانه ثروت در حال مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک است و بدون شک این مهاجرت ها منجر به حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ می شود.

وی گفت: ما از رسانه ها و به ویژه رسانه ملی می خواهیم كه آنچه كه دستگاه های متولی برای جلوگیری از گسترش و به حاشیه رفتن بافت های از دست رفته انجام داده اند را رعایت كنند تا بتوانیم با این اقدام عملکرد بهتری داشته باشیم.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم وزیر در دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی از ساختارهای رو به زوال برای مسافرت توسط مردم شناخته شده اند گفت: “برخی از ساختارهای شهری در ورودی شهر قرار دارند که خوب نیست.

وحدانی نیا گفت که مردم ساکن برخی مناطق فرسوده و ساکنان روستاها باید توانمند شوند زیرا این امر نقشی اساسی در کاهش مهاجرت آنها دارد. وی گفت که مناطق فرسوده و ناکارآمد متعلق به سازمانهایی مانند Awkoff و … نباید در اختیار دستگاههای آنها قرار گیرد. این برای استفاده از افراد شناخته شده است ، بگذارید بیرون برویم.

وی ادامه داد: در سال های گذشته سه روستا – نه ، بندان و میقان را برای توانمند سازی در نظر گرفته ایم تا در نهایت بتوانیم گام های ارزنده ای در منطقه برای کاهش مهاجرت برداریم.

خبر مرتبط:  محدودیت های کرونایی با افزایش شمار مبتلایان

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی گفت: از طرف دیگر ادارات و ادارات دولتی باید از اراضی و اراضی خزانه داری حفاظت لازم را انجام دهند و آنها نباید شب بخوابند.

وحدانیا یادآور شد: اگر ساخت و سازهای غیرقانونی در زمین انجام شود ، بدون شک تخریب آن لبه ها و مشکلات خاص خود را دارد و در این راستا باید اولویت را پیشگیری قرار دهیم.