پیشرفت بیش از ۱۰ درصد طرح بهسازی معابر سفین قدیم و جدید کیش

به گزارش مجله سلامتی ایران از کیش: آرش نیک فرزام ، معاون فنی و عمرانی شرکت عمران ، آب و خدمات کیش ، با زیباسازی مناطق شهری و تسهیل رفت و آمد ساکنان کیش به ویژه اهالی محل ، گفت: بهسازی جاده های قدیمی و جدید صفین در یک منطقه مساحت 20000 متر مربع یکی از اولین اولویت های این شرکت است و تسهیل حرکت ساکنان جزیره نقش بسزایی دارد.

آرش نیک فرزام “عملیات بهسازی ، هدایت آب های سطحی در جاده های قدیمی و جدید شفن” یکی از وظایف شرکت مدنی در منطقه است و افزود: هدف از این پروژه ارتقاء کیفیت و بهسازی جاده های قدیمی و جدید صفین در کیش است.

نیک فرزام با پرداختن به سیل و مسائل نابرابری جاده های قدیم و جدید صفین که در دو فاز نصب شده است ، افزود: عملیات اجرایی 3000 متر مربع در فاز اول پروژه قدیمی 10 درصد صفین از نیمه اول اردیبهشت امسال آغاز شد. و به طور جدی ادامه می یابد.

معاون فنی و خدمات عمرانی عمران ، آب و خدمات کیش در مرحله اول این پروژه که از نیمه دوم تیرماه سال جاری آغاز شد ، اظهار داشت: تاکنون 1000 متر مربع عملیات بهسازی راه با 5 درصد پیشرفت در حال اجرا است.

48

خبر مرتبط:  ۶۱هکتار از اراضی بستر رودخانه‌های قزوین آزادسازی شد