پرستاران به مرخصی نیاز دارند

یکی از اعضای شورای عالی پرستاری گفت: پرستاران در 18 ماه گذشته شبانه روز بدون استراحت به بیماران کرونری خدمات می دهند و مرخص می شوند.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، یوسف رحیمی گفت: تبعیض در هر کجا که باشد باعث اختلاف و کاهش انگیزه می شود. تفاوت نیروهای شرکتی و رسمی در گروه پرستاری ، با وجود تحصیلات و خدمات یکسان ، متفاوت است و انگیزه را کاهش می دهد.

وی ادامه داد: پرستاران نزدیک به 2 سال است که با بیماری عروق کرونا قلب مبارزه می کنند و مبارزه با این بیماری برای آنها نبرد ریشه کنی است ، برای جلوگیری از خستگی و خستگی پرستاران ، باید به سیستم درمانی کشور نیرو جذب کنیم. به افزایش ویروس کرونا در این وضعیت ، بخشهای غیرفعال بیمارستان را نیز فعال کرده است.

یکی از اعضای شورای عالی پرستاری گفت: افزایش بیماران و نبود پرستار مناسب منجر به کار و تلاش بیشتر پرستاران می شود که منجر به از دست رفتن و فرسایش پرستاران و کیفیت خدمات درمانی برای بیماران می شود.

رحیمی ادامه داد: اولین مشکل در گروه پرستاری کمبود نیروی انسانی و نیاز به تصمیم گیری متخصص و هماهنگ در این زمینه برای رعایت استانداردهای بین المللی نسبت نسبت پرستاران به جمعیت است. منابع انسانی کافی باعث بهبود کیفیت خدمات پرستاران و جلوگیری از فرسودگی شغلی می شود.

وی گفت: مرگ بیمار فشار روانی زیادی را برای پرستاران ایجاد می کند ، شایسته است تعطیلات به عنوان یک درمان روانی برای پرستاران در نظر گرفته شود. متأسفانه ، در دوران بحران کرونا ، پرستاران در تعطیلات نبودند ، اما در شیفت های طولانی مراقبت از بیمار را ارائه می کردند.

خبر مرتبط:  شرط تزریق واکسن "پاستوکووک" به کودکان / نتایج امیدوارکننده از اثربخشی و بی‌خطری واکسن

در مورد تبعیض بین نیروهای شرکتی و رسمی در گروه پرستاری ، اعضای شورای عالی نظام پرستاری گفتند: تبعیض ، در هر کجا که باشد ، باعث تفاوت و کاهش انگیزه می شود. تفاوت نیروهای شرکتی و رسمی در گروه پرستاری ، با وجود تحصیلات و خدمات یکسان ، متفاوت است و انگیزه را کاهش می دهد. ما از مسئولان می خواهیم این موضوع را جدی بگیرند.

به گزارش پایگاه خبری موسسه پرستاری ، رحیمی خاطرنشان کرد: در دوران کرونا و بحران تعطیلات ، سایر کارها تعطیل شده و پرستاران 24 ساعت شبانه روز مشغول به کار هستند ، بنابراین توصیه می شود این عزیزان برای کمک به زندگی و حل مشکلات ، تخفیف هایی در نظر بگیرند. مشکلات آنها

انتهای پیام