علمی و پزشکی

وضعیت کشور در هفته ۹۸ اپیدمی کرونا / گردش برخی استان‌ها به سمت فوتیِ صفر

در هفته نود و هشتم از اپیدمی کرونا در کشور، روند عمومی بستری شدن و مرگ و میر در استان‌ها همچنان رو به کاهش یا ثابت است و در برخی استان‌ها آمار فوتی‌ها به صفر رسیده است. این در حالی است که در برخی استان ها شاهد افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا هستیم.

به گزارش مجله سلامتی ایران، در هفته دوم دی ماه، کشور مصادف با هفته 98 همه‌گیری عروق بیماری کرونا است، تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور 9715 نفر، تعداد پذیرش‌های جدید بیمارستانی در کشور 2146 نفر و تعداد فوتی‌های جدید است. کشور 282 بود.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

مروری بر روند اپیدمی در تمام استان های کشور تا پایان هفته دوم دی ماه 1400

بررسی هفتگی وضعیت کنونی بیماری‌های عروق بیماری کرونا قلب در استان‌های کشور در هفته دوم دی ماه 1400 مصادف با هفته 98 به شرح زیر است:

مجموع مرگ و میر در تهران از ابتدای اپیدمی

تهران

در هفته دوم دی ماه، تعداد بیماران سرپایی مثبت در استان تهران 386 نفر، تعداد بستری ها 486 نفر و تعداد فوتی ها در هفته گذشته 61 نفر بود.

در عین حال لازم به ذکر است تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده در تهران از ابتدای اپیدمی تا هفته دوم دی ماه 362671 نفر، تعداد بستری های گزارش شده 175192 و مجموع موارد فوتی 19758 نفر بوده است. .

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

این در حالی است که در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌های استان تهران ثابت مانده و آمار فوتی‌ها اندکی افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان کند شده و مرگ و میر استان تثبیت شده است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

خبر مرتبط:  ممنوعیت ورود گردشگران سلامت از کشورهای آلوده به امیکرون

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

خراسان شمالی

در هفته های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان افزایش چشمگیری داشته و مرگ و میر استان ثابت بوده است. میزان بستری شدن و مرگ و میر در این استان بسیار بالاتر از میانگین کشوری است. حادثه در استان خراسان شمالی به رتبه دوم کشور رسیده است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

ایلام

در هفته های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان تثبیت شده و آمار فوتی ها در استان تثبیت شده و به صفر رسیده است. میزان بستری شدن در بیمارستان در استان بالاتر از میانگین کشوری است اما میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

خراسان جنوبی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان از میانگین کشوری فراتر رفته است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

یزد

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها افزایش و تعداد فوتی‌ها کاهش یافته است. تعداد بستری ها در استان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

کرمان

در هفته‌های اخیر برای سومین هفته متوالی تعداد مبتلایان به بیمارستان‌ها تثبیت شده و تعداد فوتی‌ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

اردبیل

در هفته‌های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان کند شده و تلفات در این استان افزایش چشمگیری داشته است. میزان بروز و مرگ و میر در استان بسیار بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

آفتاب.

میزان بستری و فوت در استان پایین است. میزان بستری شدن و مرگ و میر در این استان بسیار بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

مازندران

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در استان تثبیت شده و مرگ و میرها کاهش یافته است. میزان بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

آذربایجان غربی

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در این استان ثابت مانده است. میزان بستری و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

فاروس

در این هفته تعداد بستری ها افزایش چشمگیری داشته و آمار فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز در استان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

خبر مرتبط:  پزشکان دانمارکی پیش‌بینیِ خوش‌بینانه WHO درباره کرونا را رد کردند

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

خواجین

موارد بستری در بیمارستان کم است و استان روند مرگ و میر ثابتی دارد. میزان بروز بستری در بیمارستان با میانگین کشوری و مرگ و میر استان بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

زنزن

در هفته های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان اندکی افزایش یافته و آمار فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان ابتلا برابر با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

چهارمحال و باکتیاری

تعداد پذیرش در بیمارستان ها افزایش یافته و مرگ و میر استان روند ثابتی داشته است. میزان بروز بستری در بیمارستان با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استان بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

کرمانشاه

در هفته های اخیر تعداد بستری ها کاهش یافته و مرگ و میر استان روند ثابتی داشته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میر استان برابر با میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

آذربایجان شرقی

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در این استان ثابت مانده است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

گلستان

روند بستری شدن در بیمارستان افزایش اندکی را نشان می دهد و تعداد فوتی ها در این هفته در استان کم است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

کردستان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان رو به کاهش بوده است. میزان بروز بستری در بیمارستان با میانگین کشوری و مرگ و میر استان کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

خراسان رضوی

روند بستری شدن در بیمارستان کم و آمار فوتی ها در استان زیاد است. میزان بستری در استان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمی بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

گیلان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان پذیرش در بیمارستان و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

خبر مرتبط:  واکسن ایرانی - استرالیایی کرونا در چه مرحله‌ای است؟

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

همدان

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها تثبیت شده و تعداد فوتی‌ها در استان افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

لرستان

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کم است. تعداد فوتی های هفتگی در استان صفر است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

البرز

در هفته های اخیر روند بستری و فوتی ها در استان ثابت بوده است. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

اصفهان

روند بستری و مرگ و میر در استان در هفته جاری کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمی بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

مرکز

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان رو به کاهش بوده است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

بوشهر

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کم است. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

هرمزگان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

سیستان و بلوچستان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در استان کاهش یافته و آمار فوتی ها در استان اندکی کاهش یافته است. تعداد بیماران بستری و مرگ و میر بسیار کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

خوزستان

در این هفته تعداد بستری ها تثبیت شده و تعداد فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

کوم

تعداد بستری‌های بیمارستانی در هفته‌های اخیر کاهش یافته و تعداد قربانیان اندکی افزایش یافته است. میزان بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان نزدیک به میانگین کشوری است.

وضعیت کشور در هفته 98 همه گیری کرونا / برخی استان ها را به صفر رساند

انتهای پیام/