واکسیناسیون گروه های آسیب پذیر پایتخت در محل اسکان آن ها

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است گروه های آسیب پذیر مانند معتادان ، کیسه خواب ، معلولین ، سالمندان و شهدا را در منازل خود واکسینه کنیم.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، علی نصیری ، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران ، روز جمعه در یک کمپین جهادی برای تزریق 300000 دوز کروناویروس به 26 مرکز واکسن در شهرداری تهران گفت: دولت کرونا را متولد کرد. این کار با یک دستور واحد و روش مدیریت انجام می شود.

وی گفت: برنامه هایی برای عملیات در 140 منطقه وجود دارد. روش های این برنامه ها مشارکت عمومی و محله محور ، انسجام بین موسسات دولتی و خصوصی و اولویت بهداشت و پیشگیری به جای درمان است.

نصیری ادامه داد: شهرداری پیش از این 72 مرکز واکسیناسیون و سرپناه ، شهید سلیمانی در پروژه غربالگری و سرای محلات ، کمک های مردمی ، خدمات بهداشتی در گرمخانه ، اقدامات داوطلبانه ، واکنش اضطراری محله و فعالیت های مختلف را ارائه کرده است. اسکن و ارائه قابلیت ها و مکان های تبلیغاتی شهر به منطقه کرونا.

وی گفت: حدود 2 میلیون دوز در این مراکز واکسینه شده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران گفت: ما آمادگی واکسیناسیون 300 هزار دوز واکسن را تنها با ارائه یک مکان و صفر تسهیلات و واکسن از وزارت بهداشت اعلام کردیم. دیروز در مجموع 1200 واکسن دوز در پایتخت تزریق شد که 13 مرکز شهر برنامه ریزی شده ، 3 مرکز خودرو جدید و 10 وانت برای خدمات هدفمند هدف قرار گرفتند.

خبر مرتبط:  داروی ترک اعتیاد و ضد دردهای سرطانی به تولید داخل رسید

به گزارش وب سایت شهر ، وی در پایان گفت: قرار است گروه های آسیب پذیر مانند معتادان ، کیسه خواب ، معلولان ، سالمندان و شهدا را در خانه های خود واکسینه کنیم.

انتهای پیام