علمی و پزشکی

واکسیناسیون رایگان کرونا طبق اولویت‌بندی/ خبرنگاران در اولویت سوم دریافت واکسن

به گزارش شفاف ، دکتر علیرضا رئیسی گفت: “ما قطعاً متعهد هستیم و مسئله واکسیناسیون دیروز و امروز مسئله نیست و همه افراد در صنعت بهداشت و عزیزان سازمان بهداشت جهانی ، کشورهای همسایه و … می دانند که ما یکی از قوی ترین سیستم ها هستیم. ما دارای شبکه هایی در سطح منطقه ای باشید.

بر اساس واکسیناسیون رایگان تاج و ترجیح در سیستم شبکه کشور

وی گفت: ما همیشه واکسیناسیون معمول کشور را به صورت رایگان انجام داده ایم و دیروز و امروز اینگونه نیست. در مورد واکسن کرونا ، واکسن تحویل داده شده از طریق شبکه قطعاً رایگان است ، و این یک مسئله قطعی است ، و هیچ سوالی وجود ندارد که کسی بخواهد پرداخت شود.

اگر این اولویت شما نیست ، منتظر نوبت خود باشید

رئیسی تأکید کرد: اگر کسی ترجیح نمی دهد واکسن دریافت کند ، باید صبر کند تا بتواند واکسن را دریافت کند. در دنیا یک اولویت وجود دارد و کشورهای بزرگ تولید کننده واکسن خود هنوز قادر به واکسیناسیون همه گروه ها نیستند و همچنان بر اساس اولویت هستند. کشوری مانند چین که خود تولید می کند و هیچ مشکلی از نظر مالی و تحریمی ندارد ، 9 درصد از جمعیت خود را واکسینه کرده و هنوز 91 درصد واکسینه نشده است. البته آن 9٪ براساس اولویت است و برنامه ما نیز براساس اولویت است.

براساس یک کانال خبری از وزارت بهداشت ، بهداشت و رسانه ها و روزنامه نگاران در گروه اشتغال خرد قرار دارند و اولویت سوم دریافت واکسن کرونا است: انشاالله اگر این کار را انجام دهیم مشاغل خرد مانند خلبانان خواهیم داشت ، رسانه ها ، زندانیان و غیره. ما خواهیم رسید.

خبر مرتبط:  فاز سوم طرح ملی واکسن ایرانی برکت در بوشهر آغاز شد