واکسیناسیون تنها راه کار موثر برای بازگشایی مدارس در کیش

به گزارش مجله سلامتی ایران از کیش: محمدرضا رضانیا ، رئیس مرکز توسعه سلامت کیش ، از فعال سازی واکسیناسیون عمومی در جزیره کیش خبر داد و گفت: بیش از یک سال است که مدارس تعطیل شده است ؛ با تسریع واکسیناسیون همه دانش آموزان ، معلمان و کارکنان اداره ، در آینده نزدیک شاهد بازگشایی مدارس و دانشگاه ها خواهیم بود.

به گفته رزانیا ، با بازگشایی مدارس ، دانش آموزان ، معلمان و همه مدیران آموزش و پرورش باید واکسن کرونا را دریافت کنند و خانواده دانش آموزان را واکسینه کنند و با مراقبت های ویژه مطابق پروتکل های بهداشتی ، می توانیم به آرامش نسبی برسیم و بیمار نشویم.

وی افزود: تاکنون بیش از 58 درصد از دانش آموزان کیش اولین دوز واکسن کووید 19 را دریافت کرده اند.

دکتر کلمن گفت برای مبارزه و کنترل کرونا همکاری لازم است. رضانیا تأکید کرد که اولویت مرکز توسعه سلامت کیش واکسیناسیون همه افراد جامعه است.

وی گفت: مقررات بهداشتی باید با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد ، زیرا تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا در قله پنجم به دلیل عدم رعایت مقررات بهداشتی است.

تغذیه مناسب و جمعیتهای مولد سالم پیش نیاز اصلی فقرزدایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند. بنابراین ، بهبود غذای خانواده و تغذیه کودکان در سراسر جهان برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره مربوط به فقرزدایی. شدت و گرسنگی و افزایش آن ضروری است.

48

خبر مرتبط:  ۳ برابر شدن فرونشست‌زمین طی یک دهه اخیر در کشور/هشدار نسبت به درگیر شدن استان‎های شمالی