علمی و پزشکی

واکسیناسیون بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموزان علیه کرونا/ آغاز لکه‌گیری مدرسه به مدرسه واکسیناسیون

وزارت آموزش و پرورش در مهرماه امسال در نامه ای به وزارت بهداشت، آمادگی خود را برای واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 ساله اعلام کرد و بیش از 74 درصد دانش آموزان این گروه سنی آن را دریافت کرده اند. دوز دوم واکسن.

به گزارش مجله سلامتی ایران، با ایجاد 427 مرکز فرهنگی ویژه فرهنگیان در سراسر کشور، 91.95 درصد دانشگاهیان واکسن دوز اول و 85.53 درصد دانشگاهیان واکسن دوز دوم دریافت می کنند. برای شهید رجی و هر بخشی از آموزش و پرورش که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط است، واکسن کرونا پذیرفته شده و 2.5 میلیون دوز کرونا به این افراد در سراسر کشور تزریق شده است.

واکسیناسیون / واکسیناسیون مدرسه به مدرسه برای بیش از 70 درصد دانش آموزان در برابر کرونا

واکسیناسیون / واکسیناسیون مدرسه به مدرسه برای بیش از 70 درصد دانش آموزان در برابر کرونا

به گزارش ستاد مبارزه با بیماری‌ها، وزارت آموزش و پرورش در نامه‌ای به وزارت بهداشت در تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری آمادگی خود را برای واکسیناسیون دانش‌آموزان رده سنی ۱۸ تا ۱۲ سال اعلام کرده است.

دستورالعمل های واجد شرایط تسریع در اجرای طرح واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 12 ساله از 14 مهرماه امسال به تمامی ادارات آموزش و پرورش استان های کشور ارسال شد. جهت ایجاد کمیته های هماهنگی ولایتی بین ادارات معارف ولایات و پوهنتون های علوم پزشکی.

راه اندازی 579 مرکز یکپارچه واکسن در وزارت آموزش و پرورش برای واکسیناسیون دانش آموزان گروه هدف.

در حال حاضر بیش از 200 شهرک فعال و تیم سیار با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی در حال شناسایی دانش آموزان از مدرسه به مدرسه و واکسینه شده هستند.

بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش، 92.50 درصد از نوجوانان 12 تا 18 ساله اولین دوز و 65.74 درصد از افراد 12 تا 18 ساله دوز دوم را در ژانویه دریافت کردند. 21 امسال

خبر مرتبط:  ۳۱ درصد آمریکایی‌ها هنوز هیچ دُزی از واکسن کرونا را نزده‌اند

واکسیناسیون / واکسیناسیون مدرسه به مدرسه برای بیش از 70 درصد دانش آموزان در برابر کرونا

واکسیناسیون / واکسیناسیون مدرسه به مدرسه برای بیش از 70 درصد دانش آموزان در برابر کرونا

انتهای پیام/