استان ها

همایش تجاری «اوراسیا پلی به سوی تجارت جهانی» برگزار می شود

به گزارش مجله سلامتی ایران انزلی، این سازمان با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، «کنفرانس تجارت جهانی با محوریت روسیه» را در تاریخ 10 آذر 1393 در سالن پرل برگزار می کند. نمایشگاه بین المللی تهران آرام آرام

این کنفرانس ویژه که به حضور هیئت روسی در دو بخش از سخنرانی ها، با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و به ویژه با اعضای فدراسیون روسیه در زمینه تسهیل و ارتقای مبادله محصولات غذایی و کشاورزی کشورمان می پردازد، پرسش هایی را مطرح می کند. و پاسخ به مسائل و موضوعات فعالان اقتصادی و روابط دوجانبه ایران و شرکت های روسی برقرار خواهد شد.

اتاق بازرگانی و انجمن سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی آزاد انجلی به همراه موسسات مالی بزرگی همچون افسانه جیایی، دبیر کنفرانس پل اوراسیا به تجارت جهانی، منطقه آزاد انزلی و سازمان توسعه تجارت؛ ما به دنبال همکاری و مشارکت انجمن ژئوپلیتیک ایران و انجمن روابط بین‌الملل سازمان‌های علمی-پژوهشی ایران هستیم. وی گفت: حضور موسسات مالی و این مدل خاص حل مشکلات کمک شایان توجهی به بررسی همه جانبه و کارشناسانه فرهنگ روسیه و شناخت دقیق حاکمیت اقتصادی، نیازها، فرصت ها و چالش های مختلف در این اتحادیه اقتصادی است.

مدیرعامل Pithgaman آتیه تجارت لاوان، با جنبه های مختلف توافق ما با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اطلاعات به روز در مورد محصولات و صادرات روسیه به دست می آورد، مسائل بانکی، گمرکی و لجستیک را بررسی می کند و راه حل های تجاری برای بازارها و فرصت های بین المللی نهایی ارائه می دهد. قرارداد فروش صبح به عنوان موضوعات ویژه کمیته ویژه و عصر به عنوان جلسات دوجانبه منعقد شد.

خبر مرتبط:  مورد عجیب سرقت تمام امکانات و تجهیزات یک سایت شهرداری اهواز!

فدراسیون اوراسیا ایران 502 ماده غذایی، مواد مصرفی شیمیایی، محصولات ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی صادرات، محصولات صنعتی و کشاورزی و 360 قلم کالا را در یک قرارداد تجارت ترجیحی سه ساله به صورت عملی برای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا کرد. نوامبر 2009. ایران تحت پوشش.

لازم به ذکر است شرکت منطقه آزاد انجلی با بهره مندی از خدمات انجلی و کاسپین، لجستیک، گمرک و خدمات مختلف بندری بر مزایا و معافیت های قانونی تکیه دارد و بیش از 75 درصد از آمار گمرک را به خود اختصاص داده است. مبادله کالای جمهوری اسلامی ایران با اوراسیا و روسیه از طریق استان گیلان و منطقه آزاد انزلی با برگزاری و شرکت در کشورهای متحد و کنفرانس ها و نمایشگاه های ویژه برای ارتقا و تسهیل صادرات انجام می شود.

کنفرانس تجارت جهانی پل اوراسیا برای تجارت جهانی برگزار می شود

48