استان ها

هشدار سطح نارنجی مدیریت بحران خوزستان در خصوص وقوع گرد و خاک

هشدار نارنجی مدیریت بحران خوزستان برای وقوع گرد و غبار

اداره کل مدیریت بحران خوزستان نسبت به وقوع پدیده گرد و غبار هشدار (هشدار نارنجی رنگ) داد.

به گزارش خبرنگار مجله سلامتی ایران از جانب اهوازمستقر هشدار مرکز ملی نظارت و یک هشدار سریع گرد و خاکاثر توده گرد و غبار عراقی در نواحی غرب، جنوب غرب، مرکز و جنوب استان از صبح یکشنبه تا اوایل دوشنبه (14 و 15 تیر 1401) پیش بینی می شود.

این پدیده با دید افقی کمتر و احتمال سقوط کیفیت آب و هواافزایش و آسیب غلظت آلاینده های گرد و غبار امکانات حساس به گرد و غبار

دری دری دری دری. بیماران نفس کشیدنفیر AD فرزندانآن هم همینطور یا پائولان مرتبط توصیه می شود.

دستور اطلاع رسانی هشدار به اعضا اشاره کرد مرکز فرماندهی جلوگیریهماهنگی و فرمان عمل جواب دادن به بحران و سایر دستگاه های مرتبط با انجام اقدامات و تمهیدات لازم، آمادگی و پیشگیری، تهیه و انجام اقدامات لازم را داشته باشند رو در رو علاوه بر این تصادفات یکی دیگر از موارد احتمالی این هشدار است.

بر این اساس اخطاریه اقدامات ضروری برای مدیریت بحران در قالب 20 شرط برای دستگاه های ذیربط ارتباط برقرار کرده است // انتهای پیام

خبر مرتبط:  مهارت‌آموزی دانش‌آموزان با طرح ایران‌مهارت